Klasowy projekt edukacyjny

klasowy projekt 2020 004Uczniowie klasy III Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w grudniu, styczniu i lutym przeprowadzali samodzielnie lekcje dla klasy. Zostali wcześniej podzieleni na zespoły, które miały za zadania opracować i przedstawić swój temat według swojego pomysłu. Tematyka zajęć była różnorodna, np. „Z czego zrobione są nasze ubrania”, „Zwyczaje i tradycje bożonarodzeniowe w Polsce”, „Zwyczaje i tradycje bożonarodzeniowe na świecie”, „Życie zwierząt i roślin zimą”, „Zimowe zjawiska atmosferyczne”, „Bezpieczeństwo zimą” oraz temat dodatkowy, który opracował jeden z uczniów, który interesuje się historią Polski, a szczególnie II wojną światową. Każda z grup zaprezentowała swój temat w zupełnie inny sposób, np. w formie plastycznej, technicznej, muzycznej, w formie zabawy, zagadek lub w postaci referatu.

Głównym celem zajęć oprócz przedstawienia danego tematu w atrakcyjnym stylu, było promowanie pracy zespołowej. Praca w grupach na lekcjach ma duże walory kształtujące i wychowawcze. Dzięki odpowiednio dobranej do tematu lekcji formie pracy zespołowej uczniowie doskonalą swoje umiejętności twórczego rozwiązywania problemów oraz pogłębiają abstrakcyjne myślenie. Tego typu forma lekcji ma często decydujący wpływ na zmianę ich postawy, mianowicie zwiększa ich zainteresowanie lekcją i niejednokrotnie pomaga osiągnąć lepsze wyniki w nauce. Dzięki czynnemu udziałowi w pracach i osiągnięciach zespołu, nabierają wiary we własne siły i chętnie uzupełniają własne wiadomości.

Kamila Rusyn

Podoba Ci się? Udostępnij!!!
 Klasowy projekt edukacyjny

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.