Domaszowice, 25.05.2018r.

Klauzula informacyjna dla uczniów i rodziców Szkoły Podstawowej im Stefana Żeromskiego w Domaszowicach

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  informuję, że:
1.Administratorem Pani/Pana danych jest Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Domaszowicach ul. Kolejowa 3 46- 146 Domaszowice.
2.Inspektorem ochrony danych w Szkole Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Domaszowicach jest pani Jolanta Szymańska, tel. 774194193, e-mail spdomaszowice@wodip.opole.pl
3.Dane będą przetwarzane zgodnie z wnioskiem i żądaniem składającego wniosek lub w wyniku realizacji przez Szkołę Podstawową im. Stefana Żeromskiego w Domaszowicach zadań publicznych.
4.Dane będą mogły być udostępniane:
1) uprawnionym podmiotom na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
2) podmiotom, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
5.Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania oraz zgodnie z zasadami archiwizacji dokumentów.
6.Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest:
1) warunkiem prowadzenia sprawy w Szkole Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Domaszowicach. Podanie danych wynika z przepisów
prawa;
2) dobrowolne, jednak niezbędne do załatwienia spraw w Szkole Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Domaszowicach.
7.Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność  z prawem przetwarzania, (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8.Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
9.Pani /Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz tradycyjny.

Bożena Hendrysiak
Dyrektor Szkoły Podstawowej
im. Stefana Żeromskiego
w Domaszowicach