Opłata za obiady  można uiszczać na konto Banku Spółdzielczego w Domaszowicach.

Nr konta : 62 8890 0001 0024 0217 2000 0004

W tytule przelewu prosimy o podanie następujących danych: imię i nazwisko dziecka, klasa, miesiąc.