DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO
W DOMASZOWICACH OGŁASZA
ZAPISY DO SZKOŁY
W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ DZIECI OD 10.02.2020 r. – 24.04.2020 r. 

Druk zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej do pobrania:

Zarządzenie   Nr 4/2019

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Domaszowicach

z dnia 20.02.2019r.

w sprawie: Przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Domaszowicach

  • 1

Na podstawie art. 162 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo Oświatowe oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata 2017/18 i 2018/19, 2019/20, (Dz. U. 2017 r  poz. 586 z późn. zmianami), oraz na podstawie Statutu Szkoły zarządzam co następuje:

  1. Przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego w Szkole Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Domaszowicach.
  2. Powołuję komisję rekrutacyjną w składzie:

– Przewodnicząca: Ewa Walczak – Janki – pedagog szkolny

– Członek: Małgorzata Suchecka – nauczyciel

– Członek: Marek Matysik – wicedyrektor

– Członek: Renata Horwat – wychowawca klasy I SP

  1. Rekrutacja obowiązuje od 01.03.2019r. do 31.03.2019r.
  • 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.