Drodzy Uczniowie i Rodzice

Drodzy Uczniowie i Rodzice

     W związku z przedłużeniem zawieszenia zajęć i wprowadzeniem zdalnego nauczania (25.03 – 10.04) jesteśmy w naszej pracy zmuszeni do zastosowania rozwiązań, które powinny choć w pewnym stopniu umożliwić dalszą naukę z uwzględnieniem warunków oraz możliwości zapewniających realizację podstawy programowej ze wszystkich przedmiotów, jak również sprawdzanie stopnia jej realizacji, miedzy innymi poprzez ocenianie uczniów, a w przypadku ósmoklasistów przygotowanie ich do przewidzianego egzaminu.
My nauczyciele zdajemy sobie sprawę jak ogromnym wyzwaniem dla nas wszystkich jest „zdalne nauczanie”, które – w o wiele większym stopniu niż dotychczas – wymaga dodatkowej pracy i współpracy, czasu i cierpliwości zarówno ze strony samych uczniów i ich rodziców oraz nauczycieli. Głęboko wierzę, że przy pełnej współpracy jesteśmy w stanie to nauczanie sprawnie przeprowadzić.
Proszę o bieżący i systematyczny udział w tej – spowodowanej zaistniałą sytuacją – szeroko rozumianej współpracy, licząc na stałe uwagi ze strony wszystkich podmiotów szkolnej społeczności w celu usprawnienia organizacji powierzonego nam zadania.

Dyrektor Bożena Hendrysiak