AKADEMIA BEZPIECZEOSTWA FUNDACJI PZU

AKADEMIA BEZPIECZEOSTWA FUNDACJI PZU

logoPZUDziałalność Akademii Bezpieczeństwa Fundacji PZU w trakcie siódmej edycji będzie funkcjonować w ramach przygotowanego scenariusza jako cykliczne spotkania w wybranych szkołach podstawowych w całej Polsce. Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Domaszowicach będzie jedną z nich. Celem akcji jest zwiększenie świadomości współczesnych zagrożeń oraz właściwego zachowania wobec nich, czyli edukacja w zakresie bezpieczeństwa. Ważnym aspektem tematycznym, który pojawi się w akcji będzie poświęcenie uwagi hejtowi w Internecie – zjawisku niezmiernie istotnemu i niebezpiecznemu dla dobrej kondycji psychicznej młodych ludzi. Zwrócenie uwagi na ten aspekt jest bardzo istotnym działaniem zapobiegawczym niebezpiecznym zachowaniom w sieci.

.

 Plan zajęć będzie obejmował następujące strefy:
Strefa pierwszej pomocy 
– sala dla ratownika medycznego i zajęć praktycznych,
– sala do konkursów  – tzw. Familiada,
– sala do zajęć z wiedzy ogólnej.
Strefa bezpiecznego ruchu i rozrywki 
– symulator dachowania,
– symulator zderzeń,
– refleksomierz,
– mobilne miasteczko wraz z Policją,
– rowerowy tor przeszkód.
Strefa bezpiecznego dorastania
– bezpieczny internet,
– alko/ narko gogle.
Strefa teatru.
Projekt jest w pełni finansowany przez Fundację PZU i szkoła nie ponosi żadnych kosztów.
planPZU

Dowozy i odwozy

Prezentujemy Państwu rozkład dowozów i odwozów. Ponadto informujemy, że odwóz po uroczystym rozpoczęciu roku szkolnego rozpocznie się od godziny 10:30.

ROZKŁAD JAZDY AUTOBUSÓW SZKOLNYCH  od 1 września 2022 -1

ROZKŁAD JAZDY AUTOBUSÓW SZKOLNYCH  od 1 września 2022 -2

ROZKŁAD JAZDY AUTOBUSÓW SZKOLNYCH  od 1 września 2022 -3

ROZKŁAD JAZDY AUTOBUSÓW SZKOLNYCH  od 1 września 2022 -4

ROZKŁAD JAZDY AUTOBUSÓW SZKOLNYCH  od 1 września 2022 -5

Informacja dla rodziców dzieci przybywających z Ukrainy / ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ БАТЬКІВ ДІТЕЙ, ЯКІ ПРИБУВАЮТЬ З УКРАЇНИ

1044x440Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało informację dla rodziców dzieci przybywających z Ukrainy. W materiale znalazły się praktyczne wskazówki dotyczące zapisania dziecka do szkoły oraz praw, jakie przysługują uczniom z zagranicy w polskich szkołach. Informacja została opracowana w języku polskim i ukraińskim.

Materiał przygotowany dla rodziców uczniów przybywających z Ukrainy zawiera informację o dokumentach, jakie są wymagane, aby zapisać dziecko do szkoły. Przyjęcie do szkoły wymaga złożenia wniosku, a decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor. Publiczna szkoła podstawowa, w rejonie której mieszka dziecko przybyłe z zagranicy, przyjmuje z urzędu, a inne publiczne szkoły podstawowe i szkoły ponadpodstawowe w miarę posiadania wolnych miejsc. Jeśli w wybranej placówce nie ma wolnych miejsc, potrzebny jest kontakt z urzędem gminy.

Dzieci w wieku 7-18 lat mogą nieodpłatnie uczyć się w polskich szkołach. Brak znajomości języka polskiego nie stanowi formalnej przeszkody. Uczniowie z Ukrainy mogą uczestniczyć w nieodpłatnych lekcjach języka polskiego organizowanych przez szkołę oraz zostać objęte opieką psychologiczno-pedagogiczną z związku z doświadczeniem migracyjnym.

Materiały

Informacja dla rodziców dzieci przybywających z Ukrainy – wersja w języku ukraińskim

Informacja dla rodziców dzieci przybywających z Ukrainy – wersja w języku polskim

 

Zarządzanie w sprawie postępowania rekrutacyjnego

Zarządzenie Nr 4/2022

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Domaszowicach

z dnia 16.02.2022r.

w sprawie: Przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Domaszowicach

§ 1

Na podstawie art. 130 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo Oświatowe (Dz. U. 2021r. poz. 1082), oraz Rozporządzenia MEIN z dnia 21.08.2019r. w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U. z 2019 poz. 1737) zarządzam co następuje:

Przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego w Szkole Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Domaszowicach na rok szkolny 2022/2023.

Powołuję komisję rekrutacyjną w składzie:

– Przewodnicząca: Ewa Walczak – Janki – pedagog szkolny

– Członek: Małgorzata Suchecka – nauczyciel

– Członek: Marek Matysik – wicedyrektor

 3. Rekrutacja obowiązuje od 21.02.2022r. do 31.03.2022r.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.