Nowy plan lekcji od 14 lutego 2022 r.

Powrót do nauki stacjionarnej od 21.02.2022 r.

273237928_309880487836256_4418448740607487663_nOd 21 lutego wszyscy uczniowie wracają do nauki stacjonarnej. O decyzji poinformowali na konferencji minister Przemysław Czarnek wraz z ministrem Adamem Niedzielskim.

Do tego czasu trwa nauka zdalna w klasach 5 – 8 oraz stacjonarnie w klasach 1 – 4.

Harmonogram zebrań wychowawców z rodzicami

Uwaga!

W związku z stale zwiększającą się liczbą zakażeń Covid-19 spotkania wychowawców z rodzicami odbędą się w formie zdalnej na platformie Zoom według następującego harmonogramu:

Klasa Wychowawca Data Godzina Zoom
I Jolanta Łukasiewicz 27.01.2022 18:00 ID 7437051324 Hasło: QrvQA3
II Kamila Rusyn 27.01.2022 16:00 ID 8397476726 Hasło: h8a6gK
III Renata Horwat 28.01.2022 16:00 ID 4175309654 Hasło: 3ePshD
IV a Jolanta Bogacz 28.01.2022 17:00 ID 6050649808 Hasło: 683647
IV b Kornel Żurkiewicz 26.01.2022 18:00 ID 2620085250 Hasło: 642408
V Ewa Wojtowicz 27.01.2022 18:00 ID 2612522722 Hasło: Y2nkwB
VI Barbara Baczyńska – Środoń 28.01.2022 16:00 ID 6533706615 Hasło: 607818
VII a Aleksandra Kotarska 27.01.2022 17:00 https://liblink.pl/xgf5ywCNiD
VII b Edyta Ciok – Krupińska 28.01.2022 17:15 ID 5778667601 Hasło: 4dUvE4
VIII a Jadwiga Lewicka 27.01.2022 17:30 ID 5347328316 Hasło: 9G19rB
VIII b Weronika Balicka – Strajch 28.01.2022 16:45 ID 3314019276 Hasło: 3Qpj7M

 

30. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

529-jyNJnZh50zpAMevFOd 18 stycznia do 25 stycznia, będziemy wystawiać na licytację różne przedmioty, fanty, vouchery przekazane nam przez osoby dobrego serca. Licytacje kończą się o godzinie 21.00 we wtorek 25 stycznia. LICYTACJE BĘDĄ DOSTĘPNE W DYSKUSJI W POSTACH, będą się odbywać poprzez dodawanie komentarzy pod wystawionymi fantami, wygrywa najwyższa oferta, która pojawi się przed zakończeniem licytacji. Odbiór wylicytowanej rzeczy odbędzie się w środę 26 stycznia oraz w czwartek 27 stycznia w Szkole Podstawowej w Domaszowicach, po wcześniejszym umówieniu godziny. Płatności należy dokonać przy odbiorze, poprzez wrzucenie do puszki WOŚP odpowiedniej sumy, równej wygranej ofercie danej licytacji. Wszystkie zebrane w ten sposób pieniądze trafią w puszkach do sztabu WOŚP w Namysłowie. Zapraszamy do wzięcia udziału w licytacjach. Dobro wraca!

https://fb.me/e/1xxaPj6fa

NAUKA ZDALNA

unnamedInformacja

Zgodnie z Rozporządzeniem MEiN z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informuję, że od dnia 20 grudnia 2021 r. do dnia 9 stycznia 2022 r. realizuje się naukę z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (nauka zdalna) za wyjątkiem 7 stycznia 2021 r. dzień ten jest wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych ustalony przez dyrektora po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców.

Zajęcia zdalne (Zoom) będą trwały 40 minut zgodnie z aktualnym planem lekcji, tym samym każda przerwa jest wydłużona o 5 minut. Wszelkie informacje będą udzielane poprzez dziennik elektroniczny Librus.

 Bożena Hendrysiak