Procedury obowiązujące w bibliotece

Zasady przeprowadzania egzaminów w 2020 r. – regulacje prawne

zasady egzaminProcedury, terminy jak i opisy czynności związanych z przeprowadzeniem egzaminów zewnętrznych w 2020 roku: maturalnego, ósmoklasisty, zawodowego oraz potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – to główne kwestie ujęte w podpisanym dziś, 19 maja rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej.

.

Więcej na: https://www.kuratorium.opole.pl/zasady-przeprowadzania-egzaminow-w-2020-r-regulacje-prawne/

Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021

harmonogram rekrutacjiMinisterstwo Edukacji Narodowej ogłosiło harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021, w tym terminy postępowania rekrutacyjnego, składania dokumentów do klas I szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych.

Ustalony przez Ministra Edukacji Narodowej harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół dla młodzieży dostosowany został do zmienionego terminu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez okręgowe komisje egzaminacyjne.

Więcej na: https://www.kuratorium.opole.pl/harmonogram-rekrutacji-do-szkol-ponadpodstawowych-na-rok-szkolny-20202021/

Dzień Ziemi

112371_r0_940Tegoroczny Dzień Ziemi, który przypadł 22 kwietnia obchodzony był pod hasłem: „Z energią zmieniamy źródła”. W ramach akcji zostały przygotowane materiały edukacyjne, które wysłano do wychowawców klas w celu przeprowadzenia lekcji wychowawczych, umieszczono je także na stronie internetowej szkoły. Obchody Dnia Ziemi były również tematem zajęć świetlicowych online. Materiały edukacyjne zawierały:

Continue Reading…

Wytyczne GIS, MZ i MEN

wytycznegov

Prosimy o zapoznanie się z nowymi wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej dla szkół z dnia 13.05.2020 roku.

.

.

.

Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych – edukacja wczesnoszkolna:

Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół – konsultacje z nauczycielami w szkole:

Rekomendacje GIS – zajęcia rewalidacyjne:

Wytyczne – przeprowadzanie egzaminów:

12