28. Akcja Sprzątania Świata – Polska

WhatsApp Image 2021-09-17 at 13.13.59Tegoroczna akcja odbyła się w dniach 17-19.09.2021 r. pod hasłem : „Myślę, więc nie śmiecę”

Sprzątanie Świata jest coroczną międzynarodową akcją, odbywającą się w trzeci weekend września i mającą na celu zwiększenie świadomości ekologicznej, nie tylko wśród dzieci i młodzieży, lecz w całej społeczności – lokalnie i globalnie. Główną ideą, która [przyświeca tej inicjatywie jest mobilizacja każdego z nas, konsumentów, do zmniejszenia zanieczyszczenia naszej planety odpadami nie ulegającymi szybkiej degradacji. W tegorocznej edycji inicjatorzy chcieli skupić się na aspekcie segregacji i recyklingu materiałów nadających się do powtórnego przetworzenia.

Segregacja odpadów to zbieranie ich do specjalnie oznakowanych pojemników, z podziałem na rodzaj materiału z jakiego są wytworzone. Jest ona jedną z metod ograniczenia ilości śmieci poprzez odzysk tych materiałów, które nadają się do powtórnego użytku lub przetworzenia.

Jak w takim razie segregować śmieci?

  • Do pojemników w kolorze niebieskim wrzucamy papier, karton i tekturę.
  • Do żółtych – metale i tworzywa sztuczne.
  • Zielone są na szkło.
  • Odpady biodegradowalne – do pojemników w kolorze brązowym.

Wszystko to, czego nie można odzyskać w procesie recyklingu (za wyjątkiem odpadów niebezpiecznych), należy wrzucić do pojemnika na odpady zmieszane.

Efektywna segregacja odpadów niesie ze sobą wiele zalet, należą do nich m.in.:

  • Ograniczenie ilości odpadów, które trafiają na składowiska,
  • Zmniejszenie zużycia cennych surowców,
  • Poprawa warunków do życia dla ludzi, roślin i zwierząt,
  • Ochrona gleby i wód gruntowych,
  • Ograniczenie emisji trujących gazów i ilości ścieków,
  • Możliwość nadania kolejnego życia odpadom.

Społeczność Szkoły Podstawowej w Domaszowicach aktywnie włączyła się w obchody tegorocznego Sprzątania Świata. Przygotowane przez koordynatorów materiały edukacyjne zostały wykorzystane na zajęciach edukacyjnych i wychowawczych. Wykonano gazetkę informacyjno-edukacyjną na temat właściwej segregacji i „kłopotliwych śmieci”. Ponadto uczniowie szkoły, pod opieką nauczycieli, wyszli sprzątać teren miejscowości Domaszowice. Danym klasom wyznaczono odpowiednie rejony do sprzątania. Akcję wsparł Urząd Gminy Domaszowice wyposażając uczniów w rękawice i worki na śmieci.

Renata Horwat
Barbara Baczyńska-Środoń

Odsłuchaj artykuł


Podoba Ci się? Udostępnij!!!
 28. Akcja Sprzątania Świata – Polska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.