Bądź aktywny i daj przykład innym

MŁODOŚĆ WOLNA OD UZALEŻNIEŃ

MŁODOŚĆ  WOLNA OD UZALEŻNIEŃSzkolny konkurs profilaktyczny „MŁODOŚĆ  WOLNA OD UZALEŻNIEŃ”

Współpraca: Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Domaszowicach

Czas realizacji: listopad 2020

Odbiorcy : Uczniowie  klas I – VIII Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Domaszowicach

Continue Reading…