MŁODOŚĆ WOLNA OD UZALEŻNIEŃ

MŁODOŚĆ  WOLNA OD UZALEŻNIEŃSzkolny konkurs profilaktyczny „MŁODOŚĆ  WOLNA OD UZALEŻNIEŃ”

Współpraca: Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Domaszowicach

Czas realizacji: listopad 2020

Odbiorcy : Uczniowie  klas I – VIII Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Domaszowicach

Cel główny: Profilaktyka uzależnień wśród młodzieży

Cele szczegółowe:

– zaangażowanie dzieci i młodzieży do działań profilaktycznych,

– promocja zdrowego stylu życia, trzeźwości i abstynencji poprzez upowszechnienie wzorów i postaw prozdrowotnych,

– dostarczenie rzetelnej wiedzy na temat zagrożeń wynikających ze spożywania substancji psychoaktywnych,

– chronienie młodych osób przed różnymi formami uzależnień,

– dostarczanie rzetelnych informacji na temat procesu uzależnienia

Regulamin konkursu:

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest:

Wykonanie plakatu techniką dowolną, profilaktyka – uzależnień od substancji psychoaktywnych.

Termin składania prac upływa  w dniu  30 listopad 2020r.

Prace (zdjęcia, screeny, pliki) należy przesłać do pedagoga na adres: effa83-83@o2.pl

Podoba Ci się? Udostępnij!!!
 MŁODOŚĆ WOLNA OD UZALEŻNIEŃ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.