Wycieczka do Muzeum Wsi Opolskiej

BIERKOWICEaa IX2019 019Uczniowie klasy Vb i Via wraz z opiekunami H. Dudkiewicz, M. Rybitw, M. Suchecką brali udział w zajęciach edukacyjnych. Na obszarze zajmowanym przez Muzeum liczącym około 10 ha odtworzono pełny krajobraz wsi opolskiej. W zbiorach muzeum znajdują się budynki zabytkowe kryte gontem. Między innymi znajduje się kościół przeniesiony z Gręboszowa. Ufundowany w 1613 r. przez Cypriana Kotulińskiego funkcjonował, jako kościół filialny pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej. W bajkowej scenerii Muzeum można podziwiać wiatraki, młyny, spichlerze, domy, budynki gospodarcze. Uczniowie brali udział w warsztatach „Malowanie na szkle”, „Ginące zawody – garncarstwo, kowalstwo”.

Podoba Ci się? Udostępnij!!!
 Wycieczka do Muzeum Wsi Opolskiej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.