Komunikat dla Rodziców dotyczący ubezpieczenia NNW Szkolne

Szanowni Rodzice,

Informujemy, że w roku szkolnym 2020/2021 ze względu na obostrzenia sanitarne
w placówkach oświatowych oraz bezpieczeństwo wszystkich uczniów, pracowników i Rodziców, nasza szkoła postanowiła zrezygnować z organizacji grupowego ubezpieczenia NNW dzieci
i młodzieży, tzw. NNW szkolnego.

Nie są nam jednak obojętne kwestie zapewnienia uczniom maksymalnego bezpieczeństwa, dlatego  spośród ofert ubezpieczenia jakie otrzymaliśmy, za najbardziej korzystne uznaliśmy indywidualne ubezpieczenie NNW z oferty Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. dostępne wyłącznie na stronie www.bezpieczny.pl.

Jako placówka otrzymaliśmy specjalny link do e-ulotki, umożliwiający Państwu zakup indywidualnego ubezpieczenia szkolnego z 10% zniżką.

https://bezpieczny.pl/ubezpieczenia-dzieci/20054

Oferta_dziecko_szkola_20054

Continue Reading…

Podoba Ci się? Udostępnij!!!

Regulaminy korzystania ze świetlicy i stołówki szkolnej

Zarządzenie nr 15/2020

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego

 w Domaszowicach z dnia 28.08.2020r.

w sprawie:  wprowadzenia Regulaminów: stołówki i świetlicy w celu zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 wśród uczniów, rodziców i pracowników szkoły obowiązujących na terenie Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Domaszowicach od 01.09.2020r.

Na podst. Art. 68 ust. 1 pkt 6 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2020r., poz. 910), w zw. Z art. 8a ust. 5 pkt 2 Ustawy z dnia 14 marca 1985r.  o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019r., poz. 59 ze zm.), Rozporządzenia zmieniającego Ministra Edukacji Narodowej w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020r., poz. 1368), Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020r., poz. 1389), Ustawy z 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1148) – art. 106,oraz Rozrządzenie MEN z dnia 17 marca 2017r.w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. 2017.649) i na podstawie statutu szkoły, zarządza się, co następuje:

§1

Wprowadza się Regulamin stołówki szkolnej oraz Regulamin świetlicy szkolnej w okresie pandemii COVID-19 na terenie Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Domaszowicach (zał. do zarządzenia).

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ 2020-21:

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ 2020-21

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE ŚWIETLICY SZKOLNEJ 2020 – 2021:

Regulamin korzystania ze świetlicy szkolnej 2020 – 2021

KARTA ZGŁOSZENIOWA NA ŚWIETLICĘ:

swietlica__karta_zgloszenia

Podoba Ci się? Udostępnij!!!

Drodzy Rodzice i Uczniowie

W związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego ze względu na obecną sytuację epidemiczną, kierując się bezpieczeństwem uczniów w naszej szkole zostały wprowadzone następujące zmiany:
  1. Rozpoczęcie roku szkolnego godz. 8.15
  2. Klasa I spotkanie na małej sali – z wych. panią K. Rusyn i dyrekcją.
  3. Uczniowie pozostałych klas spotykają się z wychowawcami w salach:

– klasa II sala nr 6 wych. R. Horwat

– klasa IIIa sala nr 7 – wych. J. Łukasiewicz

– klasa IIIb sala nr 5 – wych. A. Kulesa

– klasa IV sala nr 10 – wych. Ewa Wojtowicz

– klasa V sala nr 12 – wych B. Baczyńska – Środoń

– klasa VI a sala nr 13 – wych. A Kotarska

– klasa VI b sala nr 11 – wych. H. Dutkiewicz

– klasa VII a sala nr 14 – wych. J. Lewicka

– klasa VII b sala nr 9 – wych. W. Balicka – Strajch

– klasa VIII a sala nr 16 – wych. J. Bogacz

– klasa VIII b sala nr 15 – wych. J. Barszcz

Planowany odwóz uczniów o godzinie 9.15.

Cieszymy się, że po długiej przerwie zdalnego nauczania oraz wakacji możemy się spotkać osobiście. Dbając o siebie i o innych należy pamiętać o obowiązkowym noszeniu maseczki w przestrzeni wspólnej, zachowaniu dystansu i dezynfekcji rąk.

Życzymy sukcesów i tego, żeby pomimo trudnej sytuacji w jakiej się znaleźliśmy, nauka była dla Was przyjemnością.

Z wyrazami szacunku
Dyrektor szkoły
Bożena Hendrysiak

Poniżej zamieszczamy szczegółowe informacje o wprowadzonych zmianach.

  • Procedury bezpieczeństwa
  • Aktualny plan lekcji
  • Zmiany godzin rozpoczęcia zajęć i przerw
  • Dowozy
Podoba Ci się? Udostępnij!!!

Zarządzenie nr 14/2020 plus procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii

Zarządzenie nr 14/2020

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego

 w Domaszowicach z dnia 28.08.2020r.

w sprawie:  wprowadzenia procedur bezpieczeństwa w celu zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 wśród uczniów, rodziców i pracowników szkoły obowiązujących na terenie Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Domaszowicach od 01.09.2020r.

Continue Reading…

Podoba Ci się? Udostępnij!!!

Rozkład jazdy 2020

ROZKŁAD JAZDY

dowozy

7:50 – Strzelce PGR

7:53 – Strzelce Straż Pożarna

7:54 – Strzelce Szerzyna

7:56 – Strzelce Mleczarnia

7:58 – Domaszowice Szkoła

8:00 – Domaszowice Przedszkole

 

7:20 – Woskowice Górne

7:22 – Świbne

7:24 – Polkowskie

7:25 – Polkowskie Wieś

7:27 – Włochy (obok OSP)

7.28 – Włochy (obok świetlicy wiejskiej)

7:30 – Dziedzice

7:35 – Domaszowice Przedszkole

7:40 – Domaszowice Szkoła

 

7:45 – Sułoszów

7:51 –  Gręboszów II

7:52 – Gręboszów I

7:58 – Zalesie PGR

7:59 – Zalesie

8:03 – Domaszowice Szkoła

8:05 – Domaszowice Przedszkole

 

7:22 – Siemysłów

7:24 – Wygoda

7:28 – Domaszowice Przedszkole

7:30 – Domaszowice Szkoła

 

6:55 – Zofijówka

6:57 – Zofijówka Pod Lasem

7:00 – Nowa Wieś

7:03 – Wielołęka Skrzyżowanie

7:06 – Nowa Wieś Piekiełko

7:09 – Wielołęka PKS

7: 13 – Domaszowice Szkoła

7:15 – Domaszowice Przedszkole

ROZKŁAD JAZDY

odwozy

I odwóz (od poniedziałku do piątku)

13.47 – odjazd spod Szkoły Podstawowej w Domaszowicach (Dziedzice, Włochy, Polkowskie, Świbne, Woskowice Górne)

13.47 – odjazd spod Szkoły Podstawowej w Domaszowicach (Zalesie, Gręboszów, Sułoszów)

14.20 – odjazd spod Szkoły Podstawowej w Domaszowicach (Siemysłów, Wygoda)

14.23 – odjazd spod Szkoły Podstawowej w Domaszowicach (Strzelce, Szerzyna)

14.35 – odjazd spod Szkoły Podstawowej w Domaszowicach (Wielołęka, Nowa Wieś, Zofijówka)

II odwóz (środy, piątki)

15.37 – odjazd spod Szkoły Podstawowej w Domaszowicach (Dziedzice, Włochy, Polkowskie, Świbne, Woskowice Górne)

15.37 – odjazd spod Szkoły Podstawowej w Domaszowicach (Zalesie, Gręboszów, Sułoszów)

15.10 – odjazd spod Szkoły Podstawowej w Domaszowicach (Siemysłów, Wygoda)

15.25- odjazd spod Szkoły Podstawowej w Domaszowicach (Wielołęka, Nowa Wieś, Zofijówka)

16.13 – odjazd spod Szkoły Podstawowej w Domaszowicach (Strzelce, Szerzyna)

II odwóz (poniedziałki, wtorki, czwartki)

16.27 – odjazd spod Szkoły Podstawowej w Domaszowicach (Dziedzice, Włochy, Polkowskie, Świbne, Woskowice Górne)

16.27 – odjazd spod Szkoły Podstawowej w Domaszowicach (Zalesie, Gręboszów, Sułoszów)

17.00 – odjazd spod Szkoły Podstawowej w Domaszowicach (Siemysłów, Wygoda)

17.03 – odjazd spod Szkoły Podstawowej w Domaszowicach (Strzelce, Szerzyna)

17.15 – odjazd spod Szkoły Podstawowej w Domaszowicach (Wielołęka, Nowa Wieś, Zofijówka)

Podoba Ci się? Udostępnij!!!

Zebranie rodziców

wykrzyknikDyrekcja i wychowawcy klas Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Domaszowicach zapraszają rodziców na spotkanie w dniu 28.08.2020r. w godzinach:
– klasy I – III godz. 16.00
– klasy IV – VI godz. 17.00
– klasy VII – VIII godz. 18.00
Spotkanie odbędzie się w sali gimnastycznej.
Uwaga: Obowiązkowe maseczki lub przyłbice.
Podoba Ci się? Udostępnij!!!