Dowozy i odwozy

Dowozy i odwozy

Prezentujemy Państwu rozkład dowozów i odwozów. Ponadto informujemy, że odwóz po uroczystym rozpoczęciu roku szkolnego rozpocznie się od godziny 10:30.

ROZKŁAD JAZDY AUTOBUSÓW SZKOLNYCH  od 1 września 2022 -1

ROZKŁAD JAZDY AUTOBUSÓW SZKOLNYCH  od 1 września 2022 -2

ROZKŁAD JAZDY AUTOBUSÓW SZKOLNYCH  od 1 września 2022 -3

ROZKŁAD JAZDY AUTOBUSÓW SZKOLNYCH  od 1 września 2022 -4

ROZKŁAD JAZDY AUTOBUSÓW SZKOLNYCH  od 1 września 2022 -5

Informacja dla rodziców dzieci przybywających z Ukrainy / ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ БАТЬКІВ ДІТЕЙ, ЯКІ ПРИБУВАЮТЬ З УКРАЇНИ

1044x440Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało informację dla rodziców dzieci przybywających z Ukrainy. W materiale znalazły się praktyczne wskazówki dotyczące zapisania dziecka do szkoły oraz praw, jakie przysługują uczniom z zagranicy w polskich szkołach. Informacja została opracowana w języku polskim i ukraińskim.

Materiał przygotowany dla rodziców uczniów przybywających z Ukrainy zawiera informację o dokumentach, jakie są wymagane, aby zapisać dziecko do szkoły. Przyjęcie do szkoły wymaga złożenia wniosku, a decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor. Publiczna szkoła podstawowa, w rejonie której mieszka dziecko przybyłe z zagranicy, przyjmuje z urzędu, a inne publiczne szkoły podstawowe i szkoły ponadpodstawowe w miarę posiadania wolnych miejsc. Jeśli w wybranej placówce nie ma wolnych miejsc, potrzebny jest kontakt z urzędem gminy.

Dzieci w wieku 7-18 lat mogą nieodpłatnie uczyć się w polskich szkołach. Brak znajomości języka polskiego nie stanowi formalnej przeszkody. Uczniowie z Ukrainy mogą uczestniczyć w nieodpłatnych lekcjach języka polskiego organizowanych przez szkołę oraz zostać objęte opieką psychologiczno-pedagogiczną z związku z doświadczeniem migracyjnym.

Materiały

Informacja dla rodziców dzieci przybywających z Ukrainy – wersja w języku ukraińskim

Informacja dla rodziców dzieci przybywających z Ukrainy – wersja w języku polskim

 

Zarządzanie w sprawie postępowania rekrutacyjnego

Zarządzenie Nr 4/2022

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Domaszowicach

z dnia 16.02.2022r.

w sprawie: Przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Domaszowicach

§ 1

Na podstawie art. 130 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo Oświatowe (Dz. U. 2021r. poz. 1082), oraz Rozporządzenia MEIN z dnia 21.08.2019r. w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U. z 2019 poz. 1737) zarządzam co następuje:

Przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego w Szkole Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Domaszowicach na rok szkolny 2022/2023.

Powołuję komisję rekrutacyjną w składzie:

– Przewodnicząca: Ewa Walczak – Janki – pedagog szkolny

– Członek: Małgorzata Suchecka – nauczyciel

– Członek: Marek Matysik – wicedyrektor

 3. Rekrutacja obowiązuje od 21.02.2022r. do 31.03.2022r.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Powrót do nauki stacjionarnej od 21.02.2022 r.

273237928_309880487836256_4418448740607487663_nOd 21 lutego wszyscy uczniowie wracają do nauki stacjonarnej. O decyzji poinformowali na konferencji minister Przemysław Czarnek wraz z ministrem Adamem Niedzielskim.

Do tego czasu trwa nauka zdalna w klasach 5 – 8 oraz stacjonarnie w klasach 1 – 4.