Zarządzanie w sprawie postępowania rekrutacyjnego

Zarządzanie w sprawie postępowania rekrutacyjnego

Zarządzenie Nr 4/2022

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Domaszowicach

z dnia 16.02.2022r.

w sprawie: Przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Domaszowicach

§ 1

Na podstawie art. 130 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo Oświatowe (Dz. U. 2021r. poz. 1082), oraz Rozporządzenia MEIN z dnia 21.08.2019r. w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U. z 2019 poz. 1737) zarządzam co następuje:

Przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego w Szkole Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Domaszowicach na rok szkolny 2022/2023.

Powołuję komisję rekrutacyjną w składzie:

– Przewodnicząca: Ewa Walczak – Janki – pedagog szkolny

– Członek: Małgorzata Suchecka – nauczyciel

– Członek: Marek Matysik – wicedyrektor

 3. Rekrutacja obowiązuje od 21.02.2022r. do 31.03.2022r.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.