Szkolny konkurs profilaktyczny Zdrowo żyję – używek nie stosuję

Szkolny konkurs profilaktyczny Zdrowo żyję – używek nie stosuję

uwaga konkursSzkolny konkurs profilaktyczny Zdrowo żyję – używek nie stosuję
Współpraca: Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Czas realizacji: listopad 2021r.
Odbiorcy: uczniowie klas I – VIII Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Domaszowicach
Cel główny: profilaktyka uzależnień
Cele szczegółowe:
– zaangażowanie dzieci i młodzieży do działań profilaktycznych,
– promocja zdrowego stylu życia poprzez upowszechnienie wzorów i postaw prozdrowotnych,
– dostarczenie rzetelnej wiedzy na temat zagrożeń wynikających ze spożywania substancji psychoaktywnych,
– chronienie młodych osób przed różnymi formami uzależnień.
Regulamin konkursu:
Warunkiem przystąpienia do konkursu jest nagranie filmu maksymalnie 3 minuty.
– Praca indywidualna lub w grupie (grupa maksymalnie 3 osoby).
– Termin składania prac 03. 12. 2021r.
Prace należy wysłać przez aplikację Messenger lub dostarczyć do pedagoga szkolnego na urządzeniu przenośnym.
Ewa Walczak – Janki