Powrót do nauki zdalnej od 22.03.2021 r.

Powrót do nauki zdalnej od 22.03.2021 r.

 

Ogłoszenie !!!

Mając na względzie potrzebę zahamowania rozwoju epidemii COVID-19 oraz z uwagi na wysoki wzrost zachorowalności w kraju informujemy, że od  22 marca do 11 kwietnia 2021r. zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki nauka zdalna odbędzie się we wszystkich klasach tj. I- VIII zgodnie z obecnym planem lekcji. Czas trwania lekcji i przerw poniżej.

Odsłuchaj stronę