Zajęcia otwarte w klasie I

zajotwklI2020 011Święta Bożego Narodzenia to szczególny czas. 18 grudnia 2020 roku w klasie pierwszej odbyły się zajęcia otwarte dla rodziców  i dla zaproszonych gości. Temat zajęć „Polskie Tradycje Wigilijne” miał wprowadzić dzieci i ich rodziców w nastrój zbliżających się świąt. Głównym celem było wzbogacenie wiadomości na temat tradycji związanych ze świętami, rozwijanie samodzielności i aktywności twórczej oraz umiejętność współdziałania w grupie, jak również wzmacnianie wzajemnych relacji w rodzinie. Zajęcia odbyły się online. Podzielone były na dwie części.
W pierwszej części wychowawca wspólnie z uczniami przedstawili i omówili prezentację multimedialną dotyczącą polskich tradycji wigilijnych. Uczniowie wspólnie z nauczycielem udekorowali wirtualną choinkę, następnie zostały wysłuchane wybrane kolędy i przeprowadzona zabawa pt. „Jaka to melodia”, polegająca na rozwiązywaniu zagadek muzycznych z kategorii kolęd i pastorałek. W drugiej części zajęć uczniowie razem z rodzicami wykonali piękne kartki świąteczne. Każdy uczeń zaprezentował swoją wykonaną pracę.

Serdecznie dziękuję Rodzicom, Pani Dyrektor Bożenie Hendrysiak oraz Pani Renacie Horwat za uczestnictwo w organizowanych zajęciach otwartych.

Kamila Rusyn

Podoba Ci się? Udostępnij!!!
 Zajęcia otwarte w klasie I

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.