I runda konkursu z języka polskiego

I runda konkursu z języka polskiego

RUNDA I

1. Podaj eufemizmy do poniższych wyrazów: (3pkt)
a) opasły – ………………………….
b) flejtuch – …………………………
c) łamaga – …………………………

2. Mieszkaniec: (5pkt)
a) Elbląga to ………………………………
b) Wilna to ……………………………….
c) Nowego Targu to ………………………..
d) Mysłowic to …………………………………
e) Armenii to ……………………………………

3.Podkreśl poprawną formę: (7pkt)
a) Zulusi to plemię/ plemiono żyjące w Afryce.
b) Proszę panią/ pani, czy mogłaby mi pani to wytłumaczyć?
c) Kupiłam bardzo ładny podkoszulek/ ładną podkoszulkę
d) Autobus stoi pod szkołą/ przy szkole
e) Mieszkam na rynku/ przy rynku.
f) Tata kazał mi wyrzucić śmiecie/ śmieci.
g) Po jeziorze pływał czarny łabądź/ łabędź.

4.Dokonaj korekty zdań: (5pkt)
a) W każdym bądź razie, przyjdę do ciebie jutro.
b) Na auli odbyło się zebranie.
c) Podaj, proszę, swój adres zamieszkania.
d) Film oparty był na faktach autentycznych.
e) Mieszkam w ulicy Kolorowej.

Powodzenia!
Odpowiedzi dostarczamy do 16.10.2020r.

J. Bogacz, I. Nawolska, E.Wojtowicz