Ortografia? Cóż to za potwór?

ortografia 2019 014Dla wszystkich zainteresowanych tym, jak wygląda nauka w nowoczesnej szkole, Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Domaszowicach organizuje lekcje otwarte. Ostatnio takie zajęcia z wykorzystaniem tablicy interaktywnej odbyły się  04.12.2019 r. i skierowane były do uczniów klasy IV.  Zajęcia o temacie Ortografia? Cóż to za potwór? prowadziła pani Ewa Wojtowicz. Ich celem było przypomnienie i  utrwalenie przez uczniów zasad poprawnej pisowni oraz zachęcenie ich do nauki poprzez zabawę z wykorzystaniem nowoczesnych technologii  informacyjno – komunikacyjnych.

Na początku nauczycielka wyjaśniła temat i cele lekcji, a do dalszej części zaprosił uczniów Klod – awatar (animacja komputerowa), który opowiedział o tym, jak poradzić sobie z trudnościami ortograficznymi. Po tym wstępie uczniowie musieli wykazać się uwagą. Ich zadaniem w trakcie słuchania piosenki i oglądania teledysku, było zapamiętanie przedstawionych  tam zasad pisowni z ó oraz wypisanie, jak największej liczby wyrazów, których one nie dotyczą, ponieważ trzeba je po prostu zapamiętać. Następnie dzieci powtórzyły zasady ortograficzne zaprezentowane w filmie i odczytały wymienione w nim wyrazy do zapamiętania. Prowadząca  poinformowała uczniów o tym, że tego typu piosenki są prostym sposobem na zapamiętanie nie tylko zasad poprawnej pisowni, ale też trudnych wyrazów, które musimy znać. Kolejnym etapem lekcji była zabawa z piłeczką utrwalająca poznane zasady. Nauczycielka wypowiadała  wyraz i rzucała piłeczkę do uczniów, którzy podawali jego poprawną pisownię i zasadę ortograficzną tłumaczącą jej użycie. Dzieci świetnie sobie radziły, więc przeszły do następnego ćwiczenia, czyli odkrywania puzzli z u i ó na tablicy interaktywnej. Zadanie polegało na uzupełnieniu wyrazu literą ó lub u oraz wyjaśnienie swojego wyboru właściwą zasadą ortograficzną. Po prawidłowym wykonaniu zadania puzzle odsłaniały fragment obrazu. Na zakończenie tego ćwiczenia uruchomił się ukryty pod puzzlami film tłumaczący zasady pisowni z u, które dzieci omówiły. Nauczycielka rozdała uczniom wklejki do zeszytu, na których znajdowały się zasady pisowni z ó i u. Kolejne było zadanie na czas. Prowadząca wydawała polecenia  (np. wypisz jak najwięcej wyrazów z końcówką -unek) i włączała stoper. W tym czasie uczniowie wypisywali wyrazy aż do usłyszenia sygnału. Wygrywał ten, kto zapisał ich najwięcej. Następnie uczestnicy zajęć wykonywali ćwiczenia na kartach pracy. Utrwalali w ten sposób nie tylko ortografię, ale również znajomość części mowy i polskich powiedzeń.  Podczas kolejnego zadania dzieci podchodziły do tablicy interaktywnej i dopasowywały wyrazy z u i ó do odpowiedniej kategorii tłumacząc swój wybór. Pod koniec zajęć uczniowie pracując w parach wyjaśniali zasady łączące wylosowane grupy wyrazów. Na zakończenie prowadząca podsumowała zajęcia i zachęciła dzieci do nauki przez zabawę z wykorzystaniem dostępnych w Internecie aplikacji.

Uczniowie świetnie sobie radzili z zadaniami i pracowali chętnie, choć obecność gości na lekcji nieco ich onieśmieliła. Mamy nadzieję, że poznane na zajęciach piosenki i aplikacje internetowe będą dla nich pomocne i przekonają ich do tego, żeby połączyć przyjemne z pożytecznym, czyli uczyć się przez zabawę.

Ewa Wojtowicz

Konspekt Ortografia? Cóż to za potwór?

Podoba Ci się? Udostępnij!!!
 Ortografia? Cóż to za potwór?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.