Zajęcia otwarte w klasie III

zajotw2019 00127 września 2019 roku w klasie III odbyły się zajęcia otwarte dla rodziców pod tytułem „Jak jest urządzony las?”. Przeprowadziła je wychowawczyni klasy Pani Kamila Rusyn. Podczas spotkania gościliśmy również Panią Dyrektor Bożenę Hendrysiak oraz Panią Renatę Majewską. Zajęcia otwarte są jedną z wielu form współpracy szkoły z rodzicami. Zawsze wzbudzają wiele pozytywnych emocji wśród rodziców, ponieważ uczestnicząc w nich mogą oni poznać charakter pracy wychowawczo – dydaktycznej z dziećmi. Tego typu zajęcia umożliwiają rodzicom poznanie sposobów pracy nauczycieli z dziećmi, dokonanie obserwacji zachowania dziecka na tle grupy, a także pozwalają na śledzenie postępów własnego dziecka w zakresie osiąganych kompetencji fizycznych, umysłowych i społecznych.

Głównym celem lekcji było zapoznanie uczniów z warstwową budową lasu oraz przedstawienie zagrożeń mogących zakłócić jego prawidłowe funkcjonowanie. Na zajęciach został wyświetlony film przyrodniczo – edukacyjny pod tytułem „Co to jest las?”. Na podstawie filmu uczniowie udzielali odpowiedzi na postawione im pytania i rozwiązywali zadania pisemne. Największe zainteresowanie wśród dzieci wzbudziło „zaczarowane pudełko”, w którym znajdowały się zasady właściwego i niepoprawnego zachowania się w lesie. Zadaniem uczniów było określenie, czy wylosowane zdanie jest prawdziwe lub fałszywe. Zdania prawdziwe były gromadzone na dużym drzewie zamieszczonym na tablicy, a fałszywe wyrzucane do kosza. Wymagania, formy oraz metody pracy dostosowane były do indywidualnych możliwości dzieci.

Na lekcji panowała miła i życzliwa atmosfera, a uczniowie dali dowód tego, że potrafią doskonale poradzić sobie ze stawianymi im zadaniami. Serdecznie dziękuję
Pani Dyrektor oraz wszystkim Gościom za udział w spotkaniu.

Scenariusz zajęć z edukacji wczesnoszkolnej w klasie III

Wychowawca klasy III

Kamila Rusyn

Podoba Ci się? Udostępnij!!!
 Zajęcia otwarte w klasie III

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.