Drodzy Uczniowie i Rodzice

     W związku z przedłużeniem zawieszenia zajęć i wprowadzeniem zdalnego nauczania (25.03 – 10.04) jesteśmy w naszej pracy zmuszeni do zastosowania rozwiązań, które powinny choć w pewnym stopniu umożliwić dalszą naukę z uwzględnieniem warunków oraz możliwości zapewniających realizację podstawy programowej ze wszystkich przedmiotów, jak również sprawdzanie stopnia jej realizacji, miedzy innymi poprzez ocenianie uczniów, a w przypadku ósmoklasistów przygotowanie ich do przewidzianego egzaminu.
My nauczyciele zdajemy sobie sprawę jak ogromnym wyzwaniem dla nas wszystkich jest „zdalne nauczanie”, które – w o wiele większym stopniu niż dotychczas – wymaga dodatkowej pracy i współpracy, czasu i cierpliwości zarówno ze strony samych uczniów i ich rodziców oraz nauczycieli. Głęboko wierzę, że przy pełnej współpracy jesteśmy w stanie to nauczanie sprawnie przeprowadzić.
Proszę o bieżący i systematyczny udział w tej – spowodowanej zaistniałą sytuacją – szeroko rozumianej współpracy, licząc na stałe uwagi ze strony wszystkich podmiotów szkolnej społeczności w celu usprawnienia organizacji powierzonego nam zadania.

Dyrektor Bożena Hendrysiak

Podoba Ci się? Udostępnij!!!

Kształcenie na odległość – nowe regulacje prawne

kształcenie na odlegloscInformujemy, że zmieniono przepisy, dzięki którym możliwe jest prowadzenie kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19. Określono zasady prowadzenia nauczania na odległość i stworzono możliwość oceniania i klasyfikowania uczniów. Nowe przepisy będą obowiązywały od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r.

Continue Reading…

Podoba Ci się? Udostępnij!!!

Zagadnienia na okres 12 – 25 marca

uwagaqZagadnienia do opracowania przez uczniów na okres 12 – 25 marca

W związku odwołaniem zajęć zachęcamy do pracy indywidualnej dzieci w domu.

Prosimy o odwiedzanie strony, gdyż sukcesywnie będą dodawane nowe zadania, które zaznaczymy czerwonym kolorem.

.

.

Continue Reading…

Podoba Ci się? Udostępnij!!!

Pierwszy kanał edukacyjny Telewizji Polskiej online

tvpmenInformujemy, że Telewizja Polska we współpracy z Muzeum Powstania Warszawskiego i Ministerstwem Edukacji Narodowej uruchomiła pierwszy kanał edukacyjny on-line. Nowe pasmo jest odpowiedzią na potrzeby uczniów i nauczycieli podczas zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach. Już od 19 marca o godz. 9.00 na stronie vod.tvp.pl pojawią się pierwsze materiały. Zachęcamy do oglądania!

Continue Reading…

Podoba Ci się? Udostępnij!!!

Zdalne lekcje

FB_IMG_1584366966956Tematy na każdy dzień i dla każdego przedmiotu, a także propozycje materiałów, na bazie których można zdalnie poprowadzić zajęcia dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych – wszystko to można znaleźć na stronie ➡️ www.gov.pl/zdalnelekcje.

MEN wraz z Ministerstwo Cyfryzacji i NASK przygotowały propozycje dla nauczycieli i dyrektorów do zdalnej nauki z uczniami. Do dyspozycji jest również platforma epodreczniki.pl oraz pakiety materiałów od Centralnej Komisji Egzaminacyjnej dla ósmoklasistów.

Zachęcamy do korzystania!

Podoba Ci się? Udostępnij!!!