ŻYCZENIA WIELKANOCNE

ŻYCZENIA WIELKANOCNE

168996_wielkanoc_pisanki_koszyk_kwiatki_trawa„Noc Wielkanocna jest nocą nadzwyczajną,
kiedy moc zmartwychwstałego Chrystusa
pokonuje ostatecznie siły ciemności i śmierci,
zapala w sercach wierzących nadzieję i radość”.

św. Jan Paweł II

.

.

Z okazji Świąt Wielkanocnych proszę przyjąć najserdeczniejsze życzenia zdrowia i szczęścia osobistego. Zasiądźmy przy wielkanocnym stole w atmosferze pojednania i wzajemnego zrozumienia, abyśmy w pełni potrafili czerpać siłę ze Zmartwychwstania Pańskiego. Niech podczas tych świątecznych dni w Waszych sercach zagości miłość, radość i nigdy niegasnąca nadzieja.

Rekrutacja na rok szkolny 2020 – 2021

DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO
W DOMASZOWICACH OGŁASZA
ZAPISY DO SZKOŁY
W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ DZIECI OD 10.02.2020 r. – 24.04.2020 r. 

Druk zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej do pobrania:

Wypełniony druk można złożyć w sekretariacie szkoły lub wysłać mailem na adres spdomaszowice@wodip.opole.pl.

Konsultacje ekspertów poradni psychologiczno-pedagogicznych dla uczniów, rodziców i nauczycieli

Drodzy Uczniowie, Szanowni Państwo

w związku z rozprzestrzenianiem się na terytorium Polski koronawirusa SARS-CoV-2, Opolski Kurator Oświaty  informuje, że poradnie psychologiczno-pedagogiczne udzielają specjalistycznego wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom, zgodnie z rejonem ich działania, według załączonej poniżej tabeli.

Zachęcamy do korzystania z dodatkowych materiałów umieszczonych na stronach internetowych tych placówek oraz z profesjonalnej wiedzy i doświadczenia specjalistów zatrudnionych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych

 

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Namysłowie
(rejon działania – powiat namysłowski)

Dane adresowe:
ul. Mickiewicza 14, 46-100 Namysłów
http://www.poradnia-namyslow.pl
e-mail:poradnia_namyslow@wodip.opole.pl
tel.: 77 410 12 67 w godz. od 8.00 do 12.00 (sekretariat w godz. 8.00 – 12.30)
Po godz. 12.00 wskazany kontakt mailowy

Dostępność pracowników pedagogicznych:

06.04.2020r.
od 8.00 do 11.00 – pedagog specjalny
od 9.00 do 12.00 – psycholog, neurologopeda
07.04.2020r.
od 8.00 do 11.00 – pedagog specjalny
od 9.00 do 12.00 – psycholog, neurologopeda
08.04.2020r.
od 8.00 do 12.00 – pedagog specjalny, terapeuta ręki
09.04.2020r.
od 8.00 do 12.00 – oligofrenopedagog, surdopedagog
10.04.2020r.
od 8.00 do 12.00 – terapeuta BFB, logopeda

Plan zajęć online


zajęcia onlineDRODZY RODZICE I UCZNIOWIE !!!
 

Zajęcia online są obowiązkowe dla klas IV-VIII, jeśli uczeń ma możliwości techniczne do nauki zdalnej na komputerze lub telefonie.

Uczniowie muszą logować się imieniem i nazwiskiem!

Ponadto lekcje i zadania są udostępniane na platformie Wsipnet i Pearson lub na kanale Youtube – matematyka kl. V-e i VII -e- obowiązkowo dla każdego ucznia!!! Plan może ulegać poprawkom – prosimy sprawdzać !!!

.

.

ZOBACZ:

 PLAN LEKCJI ONLINE UCZNIOWIE

PLAN LEKCJI ONLINE- NAUCZYCIELE

Nauczanie zdalne

1. W związku z zaistniałą sytuacją dokonano dostosowania tygodniowego planu zajęć dla wszystkich oddziałów klasowych z uwzględnieniem:
a) dla uczniów klas I – III, ze względu na specyfikę edukacji wczesnoszkolnej zajęcia są przewidywane do realizacji w dni robocze w godzinach 10:00 – 13:00, oraz w godzinach 16:00 – 17:00,
b) dla uczniów klas IV – VIII, zajęcia są przewidywane do realizacji w dni robocze w godzinach 09:00 – 13:00,

2. Dla wszystkich uczniów oraz rodziców wprowadzone zostają stałe godziny konsultacji nauczycielskich realizowane przez wszystkich nauczycieli uczących oraz stałe konsultacje pedagoga, psychologa, logopedy, bibliotekarza, nauczycieli specjalistów oraz nauczycieli wychowawców świetlicy.
Konsultacje odbywają się wyłącznie w dni robocze w godzinach 15:00 – 17:00.

3. Podstawowym narzędziem w zakresie „zdalnego nauczania” platforma WSIP-NET oraz Pearson. W pracy z uczniem nauczyciele mogą korzystać również z innych narzędzi, o czym będą informować na bieżąco w związku z potrzebą realizacji określonych zadań.

4. Obowiązkiem każdego ucznia jest uruchomienie (przy wsparciu wychowawcy lub innego nauczyciela) wskazanego e-narzędzia w celu pełnego funkcjonowania w zdalnym nauczaniu i podpisanie pełnym imieniem i nazwiskiem swojej pracy.

5. Uczniowie bez dostępu do Internetu oraz urządzeń umożliwiających korzystanie do celów zdalnego nauczania otrzymują informacje, materiały oraz zadania domowe w formie papierowej. Za ich przygotowanie i odpowiednią dystrybucję odpowiedzialni są nauczyciele poszczególnych przedmiotów. Materiały w formie papierowej są przekazywane w sposób uzgodniony z rodzicami ucznia. W podobny sposób materiały zwrotne są przekazywane nauczycielom i tak samo podlegają ocenianiu jak zadania zrealizowane w formie elektronicznej.

Drodzy Uczniowie i Rodzice

     W związku z przedłużeniem zawieszenia zajęć i wprowadzeniem zdalnego nauczania (25.03 – 10.04) jesteśmy w naszej pracy zmuszeni do zastosowania rozwiązań, które powinny choć w pewnym stopniu umożliwić dalszą naukę z uwzględnieniem warunków oraz możliwości zapewniających realizację podstawy programowej ze wszystkich przedmiotów, jak również sprawdzanie stopnia jej realizacji, miedzy innymi poprzez ocenianie uczniów, a w przypadku ósmoklasistów przygotowanie ich do przewidzianego egzaminu.
My nauczyciele zdajemy sobie sprawę jak ogromnym wyzwaniem dla nas wszystkich jest „zdalne nauczanie”, które – w o wiele większym stopniu niż dotychczas – wymaga dodatkowej pracy i współpracy, czasu i cierpliwości zarówno ze strony samych uczniów i ich rodziców oraz nauczycieli. Głęboko wierzę, że przy pełnej współpracy jesteśmy w stanie to nauczanie sprawnie przeprowadzić.
Proszę o bieżący i systematyczny udział w tej – spowodowanej zaistniałą sytuacją – szeroko rozumianej współpracy, licząc na stałe uwagi ze strony wszystkich podmiotów szkolnej społeczności w celu usprawnienia organizacji powierzonego nam zadania.

Dyrektor Bożena Hendrysiak

Kształcenie na odległość – nowe regulacje prawne

kształcenie na odlegloscInformujemy, że zmieniono przepisy, dzięki którym możliwe jest prowadzenie kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19. Określono zasady prowadzenia nauczania na odległość i stworzono możliwość oceniania i klasyfikowania uczniów. Nowe przepisy będą obowiązywały od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r.

Continue Reading…