Runda IV konkursu z języka polskiego

RUNDA 4

1.Podkreśl poprawną formę liczebnika.  3pkt

a) W klasie Kasi jest piętnaścioro/ piętnaście uczniów.
b) Nasz szkoła przyjęła dwanaście/ dwanaścioro nowych pracownic.
c) W dwa tysiące szesnastym/dwutysięcznym szesnastym byłem na wakacjach w Grecji.

2.W podanych zdaniach podkreśl anglicyzmy, a następnie zmień je na ich polskie odpowiedniki. 3pkt

a) W sobotę idę na party.
b) Marta jest liderem naszego zespołu.
c) Ten zespół muzyczny zrobił dobre show.

3.Podaj formy wołacza następujących rzeczowników. 3pkt

a) krawiec……………….
b) majster……………….
c) noc …………………..

4.Popraw zdania z błędnymi formami czasowników. 3pkt

a) Sklełem go na czym świat stoi.
b) Więdnęła , więdnęła, aż zwiędła.
c) Wakacje minęły jak z bicza trzasł.

5.Podane przysłowia uzupełnij antonimami wyrazów wytłuszczonych. 4pkt

a) Kto nie szuka, ten nie znajdzie…………………………………..
b)Głupi daje,………………. bierze.
c) Zgoda buduje,………………………..
d) Raz człowiek się rodzi i raz………………..

6.Uzupełnij zdania odpowiednimi formami czasowników podanych w nawiasach. 4pkt

a) Marek ……………. o tym na prawo i lewo. (paplać)
b) Marysia…………….. zeszyt już od godziny. ( kleić )
c) Twój samochód …………… w błocie. (grząźć)
d) Alicja ………………… list do skrzynki pocztowej. (wrzucić)

Odpowiedzi proszę odesłać do 07.12.2020r.  do pani Jolanty Bogacz, Iwony Nawolskiej, Ewy Wojtowicz.    Powodzenia!

 

 Runda IV konkursu z języka polskiego

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.