Publikacja sprawozdania finansowego za 2020 rok

Publikacja sprawozdania finansowego za 2020 rok

Zgodnie z § 34 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września  2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, sprawozdanie finansowe jednostki Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Domaszowicach sporządzony na dzień 2020-12-31, wraz z załącznikami, został opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Domaszowice.

ścieżka dostępu:

http://www.bip.domaszowice.pl/1625/997/sprawozdania-finansowe.html

UWAGA!

Informuję, że nastąpiły zmiany w organizacji stacjonarnej nauki szkolnej w poniżej podanych terminach:

  1. Od 04.05.2021r. klasy I-III uczestniczą w zajęciach stacjonarnych.
  2. Klasy IV – VIII do 14.05.2021r. w dalszym ciągu uczestniczą w zajęciach zdalnych trwających po 35 min.
  3. Od 17.05.2021r. do 27.05.2021r. wprowadzona jest nauka hybrydowa, klasy I – III i VIII-e mają zajęcia stacjonarne, a klasy IV – VII uczestniczą w zajęciach zdalnych.
  4. W dniu 28.05.2021r. w zajęciach stacjonarnych uczestniczą klasy I-V, a klasy VI-VIII mają naukę zdalną.
  5. Od 31.05.2021r. do szkoły na zajęcia stacjonarne wracają wszyscy uczniowie.

 

Z poważaniem Bożena Hendrysiak
Dyrektor Szkoły

4 maja 2021 – dzień wolny od zajęć dydaktycznych

dzwolnySzanowni Rodzice!

Informujemy, że 04.05.2021 r. (wtorek) jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. Rodzice uczniów klas I-III, w związku z powrotem do nauki stacjonarnej, którzy nie mogą zapewnić tego dnia opieki dla swoich dzieci, mogą je zapisać u wychowawców klas na zajęcia opiekuńcze do dnia 30.04.2021 r.

Ogólnopolski konkurs matematyczny – TopMaths

TOPMATHSOgólnopolski konkurs matematyczny „TopMaths” adresowany jest do wszystkich miłośników matematyki, którzy chcą stawić czoła zadaniom, które odnoszą się do wspomnianej dziedziny naukowej. Skierowany jest on do uczniów z obszaru całej Polski, którzy znajdują się na każdym poziomie edukacji, jak również osoby dorosłe.

Continue Reading…

NAGRODA IMIENIA PROFESORA ROMANA CZERNECKIEGO DLA AUTORÓW PUBLIKACJI O EDUKACJI

EFC_nagroda 2021Fundacja EFC przyjmuje zgłoszenia do IV edycji Nagrody im. prof. Romana Czerneckiego. Nagroda przyznawana jest naukowcom, dziennikarzom i praktykom za publikacje o edukacji. Celem konkursu jest docenienie i upowszechnienie wartościowych prac, które odpowiadają na aktualne wyzwania, przed którymi stoi polski system edukacji. Nagroda w wysokości 10 tysięcy złotych przyznawana jest w trzech kategoriach: naukowej, publicystycznej i specjalistycznej. Do 30 czerwca można zgłaszać swoje prace do konkursu.

Continue Reading…