Święto Chrztu Polski

Święto Chrztu Polski

FB_IMG_168163684676514 kwietnia ustanowiony został Świętem Chrztu Polski, które jest świętem państwowym. Święto Chrztu Polski to stosunkowo nowa uroczystość. Sejm RP ustanowił je na mocy ustawy z 22 lutego 2019 r. jako czas :refleksji nad odpowiedzialnością za przyszłość polskiego narodu” oraz zadumy i wdzięczności. W 2023 roku przypada 1057 rocznica Chrztu Polski datowanego 14kwietnia 996 roku, zważywszy na doniosłość decyzji Mieszka I uznawanej za początek państwa polskiego. Tego dnia dla upamiętnienia tego wydarzenia wywieszamy flagi narodowe.

Halina Dutkiewicz