PLAN LEKCJI, DOWOZY I ODWOZY

PLAN LEKCJI, DOWOZY I ODWOZY

Plan lekcji:

PLAN LEKCJI stacjonarny WRZESIEŃ 2021 (1) (1)-1

Dowozy i odwozy:

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021 – 2022

Dowóz uczniów na rozpoczęcie roku będzie przebiegał wg. poniższego rozkładu:

DOWOZY 1 WRZEŚNIA SZKOŁA-1

Uroczysta inauguracja roku szkolnego 2021- 2022 odbędzie się w dużej sali gimnastycznej o godzinie 8:30.
Około godziny 9:00 planowane są spotkania z wychowawcami w następujących salach lekcyjnych:

 1. Sala nr 4 – wychowawca Jolanta Łukasiewicz – kl. I
 2. Sala nr 6 – wychowawca Renata Horwat – kl. III
 3. Sala nr 7 – wychowawca Kamila Rusyn – kl. II
 4. Sala nr 9 – wychowawca Jolanta Bogacz – kl. IV a
 5. Sala nr 12 – wychowawca Kornel Żurkiewicz – kl. IV b
 6. Sala nr 11 – wychowawca Ewa Wojtowicz – kl. V
 7. Sala nr 5 – wychowawca Barbara Baczyńska – Środoń – kl. VI
 8. Sala nr 13 – wychowawca Aleksandra Kotarska – kl. VII a
 9. Sala nr 14 – wychowawca Edyta Ciok – Krupińska – kl. VII b
 10. Sala nr 10 – wychowawca Jadwiga Lewicka – kl. VIII a
 11. Sala nr 15 – wychowawca Weronika Balicka – Strajch – kl. VIII b

Uwaga!
Przypominamy o obowiązku noszenia maseczek.

Odwozy uczniów  rozpoczną się od godziny 10:00 zgodnie z poniższym rozkładem:

DOWOZY 1 WRZEŚNIA SZKOŁA-2

 

Zaproszenie na zebranie rodziców

zebranieDrodzy Rodzice!

Zapraszamy na spotkanie 30.08.2021 r. o godzinie 16.00 Rodziców klas I – III oraz o godzinie 17.00 Rodziców klas IV – VI.

Zebranie odbędzie się w Szkole Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Domaszowicach w sali gimnastycznej.

Natomiast spotkanie dla Rodziców klas VII – VIII odbędzie się 31.08.2021r. o godzinie 16.00.

Porządek spotkania:

 1. Działania w placówce w okresie wakacyjnym.
 2. Obostrzenia sanitarno – epidemiczne.
 3. Szczepienia.
 4. Sprawy różne.

Dyżury w szkole – lipiec 2021

Dyżury dyrekcji:

 • Marek Matysik: 21.07.2021 r., 28.07.2021 r.

Dyżury administracji:

 • Głowacz Ewa: 28.07.2021 r.

Dyżury obsługi:

 • Szudek Bogdan: 07.07.2021 r., 14.07.2021 r.
 • Pszczółkowski Sławomir: 21.07.2021 r., 28.07.2021 r.

Publikacja sprawozdania finansowego za 2020 rok

Zgodnie z § 34 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września  2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, sprawozdanie finansowe jednostki Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Domaszowicach sporządzony na dzień 2020-12-31, wraz z załącznikami, został opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Domaszowice.

ścieżka dostępu:

http://www.bip.domaszowice.pl/1625/997/sprawozdania-finansowe.html

UWAGA!

Informuję, że nastąpiły zmiany w organizacji stacjonarnej nauki szkolnej w poniżej podanych terminach:

 1. Od 04.05.2021r. klasy I-III uczestniczą w zajęciach stacjonarnych.
 2. Klasy IV – VIII do 14.05.2021r. w dalszym ciągu uczestniczą w zajęciach zdalnych trwających po 35 min.
 3. Od 17.05.2021r. do 27.05.2021r. wprowadzona jest nauka hybrydowa, klasy I – III i VIII-e mają zajęcia stacjonarne, a klasy IV – VII uczestniczą w zajęciach zdalnych.
 4. W dniu 28.05.2021r. w zajęciach stacjonarnych uczestniczą klasy I-V, a klasy VI-VIII mają naukę zdalną.
 5. Od 31.05.2021r. do szkoły na zajęcia stacjonarne wracają wszyscy uczniowie.

 

Z poważaniem Bożena Hendrysiak
Dyrektor Szkoły