Zakończenie klasy ósmej

Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice

wykrzyknik  W związku z panującą epidemią i stale zmieniającymi się danymi dotyczącymi zakażeń Covid -19, w trosce o zdrowie naszych uczniów a Waszych dzieci informuję, że wraz z Radą Pedagogiczną podjęłam decyzję, iż wręczenie świadectw odbędzie się tylko dla naszych absolwentów, uczniów klas ósmych.

W dniu zakończenia roku szkolnego rodzice i uczniowie otrzymają od wychowawców informację o promocji pocztą elektroniczną.  Natomiast świadectwa uczniów klas I-VII w formie papierowej będą wręczane we wrześniu po powrocie do szkoły.
Tylko w wyjątkowych przypadkach, np.: zmiany miejsca zamieszkania, będzie można odebrać świadectwo osobiście w terminie 29 – 30 czerwca w godzinach od 800 do 1400 w sekretariacie szkoły.

Bożena Hendrysiak