INFORMACJA DLA RODZICÓW

INFORMACJA DLA RODZICÓW

Informuję, że zaległe płatności za wyżywienie proszę wpłacać do 26.06.2020r. w sekretariacie Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Domaszowicach.

 

Bożena Hendrysiak

Dyrektor Szkoły Podstawowej
im. Stefana Żeromskiego
w Domaszowicach