Nauczanie zdalne

Nauczanie zdalne

1. W związku z zaistniałą sytuacją dokonano dostosowania tygodniowego planu zajęć dla wszystkich oddziałów klasowych z uwzględnieniem:
a) dla uczniów klas I – III, ze względu na specyfikę edukacji wczesnoszkolnej zajęcia są przewidywane do realizacji w dni robocze w godzinach 10:00 – 13:00, oraz w godzinach 16:00 – 17:00,
b) dla uczniów klas IV – VIII, zajęcia są przewidywane do realizacji w dni robocze w godzinach 09:00 – 13:00,

2. Dla wszystkich uczniów oraz rodziców wprowadzone zostają stałe godziny konsultacji nauczycielskich realizowane przez wszystkich nauczycieli uczących oraz stałe konsultacje pedagoga, psychologa, logopedy, bibliotekarza, nauczycieli specjalistów oraz nauczycieli wychowawców świetlicy.
Konsultacje odbywają się wyłącznie w dni robocze w godzinach 15:00 – 17:00.

3. Podstawowym narzędziem w zakresie „zdalnego nauczania” platforma WSIP-NET oraz Pearson. W pracy z uczniem nauczyciele mogą korzystać również z innych narzędzi, o czym będą informować na bieżąco w związku z potrzebą realizacji określonych zadań.

4. Obowiązkiem każdego ucznia jest uruchomienie (przy wsparciu wychowawcy lub innego nauczyciela) wskazanego e-narzędzia w celu pełnego funkcjonowania w zdalnym nauczaniu i podpisanie pełnym imieniem i nazwiskiem swojej pracy.

5. Uczniowie bez dostępu do Internetu oraz urządzeń umożliwiających korzystanie do celów zdalnego nauczania otrzymują informacje, materiały oraz zadania domowe w formie papierowej. Za ich przygotowanie i odpowiednią dystrybucję odpowiedzialni są nauczyciele poszczególnych przedmiotów. Materiały w formie papierowej są przekazywane w sposób uzgodniony z rodzicami ucznia. W podobny sposób materiały zwrotne są przekazywane nauczycielom i tak samo podlegają ocenianiu jak zadania zrealizowane w formie elektronicznej.

Drodzy Uczniowie i Rodzice

     W związku z przedłużeniem zawieszenia zajęć i wprowadzeniem zdalnego nauczania (25.03 – 10.04) jesteśmy w naszej pracy zmuszeni do zastosowania rozwiązań, które powinny choć w pewnym stopniu umożliwić dalszą naukę z uwzględnieniem warunków oraz możliwości zapewniających realizację podstawy programowej ze wszystkich przedmiotów, jak również sprawdzanie stopnia jej realizacji, miedzy innymi poprzez ocenianie uczniów, a w przypadku ósmoklasistów przygotowanie ich do przewidzianego egzaminu.
My nauczyciele zdajemy sobie sprawę jak ogromnym wyzwaniem dla nas wszystkich jest „zdalne nauczanie”, które – w o wiele większym stopniu niż dotychczas – wymaga dodatkowej pracy i współpracy, czasu i cierpliwości zarówno ze strony samych uczniów i ich rodziców oraz nauczycieli. Głęboko wierzę, że przy pełnej współpracy jesteśmy w stanie to nauczanie sprawnie przeprowadzić.
Proszę o bieżący i systematyczny udział w tej – spowodowanej zaistniałą sytuacją – szeroko rozumianej współpracy, licząc na stałe uwagi ze strony wszystkich podmiotów szkolnej społeczności w celu usprawnienia organizacji powierzonego nam zadania.

Dyrektor Bożena Hendrysiak

Kształcenie na odległość – nowe regulacje prawne

kształcenie na odlegloscInformujemy, że zmieniono przepisy, dzięki którym możliwe jest prowadzenie kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19. Określono zasady prowadzenia nauczania na odległość i stworzono możliwość oceniania i klasyfikowania uczniów. Nowe przepisy będą obowiązywały od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r.

Continue Reading…

Zagadnienia na okres 12 – 25 marca

uwagaqZagadnienia do opracowania przez uczniów na okres 12 – 25 marca

W związku odwołaniem zajęć zachęcamy do pracy indywidualnej dzieci w domu.

Prosimy o odwiedzanie strony, gdyż sukcesywnie będą dodawane nowe zadania, które zaznaczymy czerwonym kolorem.

.

.

Continue Reading…

Pierwszy kanał edukacyjny Telewizji Polskiej online

tvpmenInformujemy, że Telewizja Polska we współpracy z Muzeum Powstania Warszawskiego i Ministerstwem Edukacji Narodowej uruchomiła pierwszy kanał edukacyjny on-line. Nowe pasmo jest odpowiedzią na potrzeby uczniów i nauczycieli podczas zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach. Już od 19 marca o godz. 9.00 na stronie vod.tvp.pl pojawią się pierwsze materiały. Zachęcamy do oglądania!

Continue Reading…

Zdalne lekcje

FB_IMG_1584366966956Tematy na każdy dzień i dla każdego przedmiotu, a także propozycje materiałów, na bazie których można zdalnie poprowadzić zajęcia dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych – wszystko to można znaleźć na stronie ➡️ www.gov.pl/zdalnelekcje.

MEN wraz z Ministerstwo Cyfryzacji i NASK przygotowały propozycje dla nauczycieli i dyrektorów do zdalnej nauki z uczniami. Do dyspozycji jest również platforma epodreczniki.pl oraz pakiety materiałów od Centralnej Komisji Egzaminacyjnej dla ósmoklasistów.

Zachęcamy do korzystania!