Dzień św. Marcina

Dzień św. Marcina

swmarcinDzień św. Marcina obchodzi się tradycyjnie 11 listopada. To święto patrona dzieci, hotelarzy, jeźdźców, kowali, młynarzy, podróżników i żołnierzy. Z tym dniem łączą się też różne zwyczaje i tradycje.

W Polsce ku czci św. Marcina organizowano wielkie uczty, podczas których zjadano duże ilości gęsiny. W dniu poświęconym patronowi ludzie powinni dzielić się jadłem z najbiedniejszymi. Dawniej w Polsce dzień świętego Marcina oznaczał także koniec wszelkich robót w polu i od tej pory nie można było zajmować się rolą i wypuszczać bydła na pastwiska. O zmierzchu zaganiano bydło do obór uderzając lekko zwierzęta brzozową lub świerkową rózgą. Tego dnia wypiekano rogale marcjańskie, które miały przypominać podkówki konia św. Marcina.

Continue Reading…