Uwaga rodzice i uczniowie!

ogloszenieOrganizacja pracy szkoły w dniach od  09.11.20. do 29.11.2020 r.

W związku z czasowym ograniczeniem działalności szkół związanym z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i zgodnie z rozporządzeniem MEN (Dz. U. poz.1960 z 5 listopada 2020 r.) informuję o następujących ograniczeniach w funkcjonowaniu naszej placówki:

  1. W dalszym ciągu prowadzona jest nauka zdalna we wszystkich klasach naszej szkoły.
  1. Przypominam, że do kontaktu z nauczycielami służy e-dziennik Librus.
  1. Wszelkie informacje dotyczące działalności szkoły będą przekazywane na stronie internetowej szkoły, na profilu szkoły na Facebooku Domaszki, a także poprzez dziennik elektroniczny.
  1. Zajęcia specjalistyczne prowadzone są w sposób wcześniej ustalony z nauczycielem prowadzącym (jest możliwość prowadzenia takich zajęć stacjonarnie w szkole).
  1. Rodzice mogą kontaktować się z nauczycielami za pomocą e-dziennika lub przy pomocy ustalonych z wychowawcami środków komunikacji.
  1. Plan lekcji został dostosowany do warunków pracy online. Jednostka lekcyjna w formie zdalnej trwa 30 min. Pozostały czas jest przeznaczony na pracę własną uczniów, inne czynności ustalone przez nauczyciela lub odpoczynek i przygotowanie się do kolejnych zajęć.
  1. Nauczyciele uczący w kasach VIII prowadzą konsultacje przygotowujące do egzaminu zewnętrznego w formie zdalnej lub stacjonarnej w zależności od potrzeb.
  1. Świetlica szkolna będzie funkcjonowała dla dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19.

 Bożena Hendrysiak

Podoba Ci się? Udostępnij!!!
 Uwaga rodzice i uczniowie!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.