Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025

IMG_20230518_193222Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Domaszowicach zakwalifikowała się do Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025 w obszarze rozwijania zainteresowań dzieci i młodzieży przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa. W ramach Priorytetu 3 „Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i pedagogicznych”, kierunek interwencji 3.2. „Zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i pedagogicznych” nasza biblioteka otrzymała kwotę wsparcia finansowego ze środków budżetu państwa w wysokości 12 tys. złotych i wkładu własnego organu prowadzącego w wysokości 3.000 tys.-koszt realizacji zadania wyniesie 15.000 tys. złotych.  

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 jest programem uchwalonym na lata 2021-2025 przez Radę Ministrów w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego, stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy.

„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” to kontynuacja programu rządowego (z lat 2016-2020), którego celem było tworzenie warunków dla rozwoju czytelnictwa poprzez zapewnienie środków na realizację określonych przedsięwzięć i inicjatyw. W roku 2020 biblioteka naszej szkoły otrzymała kwotę wsparcia finansowego ze środków budżetu państwa w wysokości 12 tys. i wkładu własnego organu prowadzącego w wysokości 3.000 tys. złotych, koszt realizacji zadania wyniósł 15.000 tys. złotych.

 

                                                Małgorzata Rybitw

Podoba Ci się? Udostępnij!!!
 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.