NAUKA ZDALNA

unnamedInformacja

Zgodnie z Rozporządzeniem MEiN z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informuję, że od dnia 20 grudnia 2021 r. do dnia 9 stycznia 2022 r. realizuje się naukę z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (nauka zdalna) za wyjątkiem 7 stycznia 2021 r. dzień ten jest wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych ustalony przez dyrektora po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców.

Zajęcia zdalne (Zoom) będą trwały 40 minut zgodnie z aktualnym planem lekcji, tym samym każda przerwa jest wydłużona o 5 minut. Wszelkie informacje będą udzielane poprzez dziennik elektroniczny Librus.

 Bożena Hendrysiak

Podoba Ci się? Udostępnij!!!
 NAUKA ZDALNA

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.