Runda 9. Konkursu z języka polskiego

RUNDA 9
  1. Wyjaśnij czym są pleonazmy i podaj dwa przykłady. (3 p.)
  2. Podkreśl właściwą formę:

pięć kocy/ pięć koców

na pewno/ napewno

co najmniej/ comajmniej

w cudzysłowiu/ w cudzysłowie

dwutysięczny siedemnasty/ dwa tysiące siedemnasty (5 p.)

  1. Wskaż szereg zawierający wszystkie poprawne formy rzeczowników w narzędniku liczby mnogiej: (1)

liśćmi, świniami, koniami, dłońmi

liśćmi, świniami, końmi, dłoniami

liściami, świniami, koniami, dłoniami

liśćmi, świńmi, końmi, dłońmi.

  1. Treść, którego przysłowia została zmieniona? Podkreśl i podaj właściwą formę. (2)

Pan Bóg nierychliwy, ale sprawiedliwy.

Człowiek strzela, Pan Bóg kule nosi.

Gdzie Pan Bóg nie może, tam babę pośle. (Gdzie diabeł nie może, tam babę pośle.)

Jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie.

  1. Wyjaśnij znaczenia podanych zwrotów i utwórz z nimi zdania: (4 p.)

Czuć (mieć) do kogoś ansę.

Być pod czyimiś auspicjami.

  1. Przy każdej propozycji form wyrazów postaw znak P (prawda lub F (fałsz). (4 p.)
    Mogę powiedzieć:

trzydzieścioro czworo dzieci albo trzydzieści czworo dzieci

pospieszny albo pośpieszny

ja ssę albo ja ssam

półtora roku i półtorej godziny

  1. Który zestaw nie zawierapary synonimów? (1)

analogie, podobieństwa

moralność, etyka

heroizm, tchórzostwo

Odpowiedzi prosimy odsyłać do końca kwietnia:

Jolanta Bogacz, Iwona Nawolska, Ewa Wojtowicz

POWODZENIA 😊

 Runda 9. Konkursu z języka polskiego

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.