Procedury obowiązujące w bibliotece

Zasady przeprowadzania egzaminów w 2020 r. – regulacje prawne

zasady egzaminProcedury, terminy jak i opisy czynności związanych z przeprowadzeniem egzaminów zewnętrznych w 2020 roku: maturalnego, ósmoklasisty, zawodowego oraz potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – to główne kwestie ujęte w podpisanym dziś, 19 maja rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej.

.

Więcej na: https://www.kuratorium.opole.pl/zasady-przeprowadzania-egzaminow-w-2020-r-regulacje-prawne/