Wytyczne GIS, MZ i MEN

Wytyczne GIS, MZ i MEN

wytycznegov

Prosimy o zapoznanie się z nowymi wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej dla szkół z dnia 13.05.2020 roku.

.

.

.

Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych – edukacja wczesnoszkolna:

Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół – konsultacje z nauczycielami w szkole:

Rekomendacje GIS – zajęcia rewalidacyjne:

Wytyczne – przeprowadzanie egzaminów: