Projekt rządowy „Aktywna tablica”

aktywna tablicaIX2019001Głównym celem rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017–2019 – „Aktywna tablica” – jest umożliwienie wykorzystywania w procesie dydaktycznym nowoczesnych pomocy dydaktycznych, wybranych przez szkoły zgodnie z ich zdefiniowanymi potrzebami, podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli przez zmianę sposobu myślenia o możliwościach wykorzystania nowych technologii.

Wyposażenie lub doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne w ramach Programu umożliwi szerokie wykorzystywanie TIK i doprowadzi do upowszechnienia interaktywnych metod pracy na zajęciach edukacyjnych z różnych przedmiotów, a tym samym będzie wspomagać proces kształcenia uczniów w szkołach.

W ramach programu do naszej szkoły zakupiono dwie ceramiczne 82 calowe tablice interaktywne myBoard Black, dwa projektory EPSON EB-680, głośniki soundbar 2x20W. Dodatkowo zostały zakupione dwa laptopy 15,6′ z Windows 10 oraz szybkim dyskiem SSD marki ASUS oraz robot Makeblock mBot v1.1 bluetooth.

Podczas pracy z tablicą multimedialną wykorzystywane będą takie sposoby jak:

  1. Pisanie i rysowanie na tablicy (nauczyciel i uczniowie).
  2. Wyświetlanie filmów, zdjęć, obrazów graficznych, które mogą stanowić tło do notatek i rysunków np. uzupełniających wyświetlane obrazy.
  3. Korzystanie z zasobów Internetu w czasie rzeczywistym.
  4. Przygotowanie gotowego scenariusza lekcji z teorią, ćwiczeniami praktycznym i multimedialnymi materiałami uzupełniającymi temat co będzie maiło wpływ na dynamikę lekcji i lepsze wykorzystanie czasu.
  5. Wykorzystywanie na lekcji ćwiczeń interaktywnych przygotowanych samodzielnie przez nauczyciela lub wykorzystanie już istniejących dobranych odpowiednio do poziomu uczniów w klasie co miało wpływ na dobór ćwiczeń do potrzeb poszczególnych uczniów i pozwoli na zaangażowanie uczniów zdolnych jak i tych z trudnościami w nauce.

Przewidziane zadania programu:

  1. Wyznaczenie koordynatora oraz zespołu wspierającego pracę nauczycieli oraz dyrektora podczas realizacji projektu.
  2. Uczestniczenie przez nauczycieli naszej szkoły w szkoleniu z zakresu stosowania TIK w nauczaniu.
  3. Wykorzystanie technologii TIK podczas prowadzenia zajęć edukacyjnych, w tym lekcji otwartych.
  4. Udostępnianie scenariuszy lekcji na stronie internetowej naszej szkoły jako forma dzielenia się rozwiązaniami i doświadczeniami pracy z TIK.
  5. Przedstawienie dla organu prowadzącego sprawozdania z realizacji założeń programowych.
Podoba Ci się? Udostępnij!!!
 Projekt rządowy „Aktywna tablica”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.