Konsultacje ekspertów poradni psychologiczno-pedagogicznych dla uczniów, rodziców i nauczycieli

Konsultacje ekspertów poradni psychologiczno-pedagogicznych dla uczniów, rodziców i nauczycieli

Drodzy Uczniowie, Szanowni Państwo

w związku z rozprzestrzenianiem się na terytorium Polski koronawirusa SARS-CoV-2, Opolski Kurator Oświaty  informuje, że poradnie psychologiczno-pedagogiczne udzielają specjalistycznego wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom, zgodnie z rejonem ich działania, według załączonej poniżej tabeli.

Zachęcamy do korzystania z dodatkowych materiałów umieszczonych na stronach internetowych tych placówek oraz z profesjonalnej wiedzy i doświadczenia specjalistów zatrudnionych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych

 

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Namysłowie
(rejon działania – powiat namysłowski)

Dane adresowe:
ul. Mickiewicza 14, 46-100 Namysłów
http://www.poradnia-namyslow.pl
e-mail:poradnia_namyslow@wodip.opole.pl
tel.: 77 410 12 67 w godz. od 8.00 do 12.00 (sekretariat w godz. 8.00 – 12.30)
Po godz. 12.00 wskazany kontakt mailowy

Dostępność pracowników pedagogicznych:

06.04.2020r.
od 8.00 do 11.00 – pedagog specjalny
od 9.00 do 12.00 – psycholog, neurologopeda
07.04.2020r.
od 8.00 do 11.00 – pedagog specjalny
od 9.00 do 12.00 – psycholog, neurologopeda
08.04.2020r.
od 8.00 do 12.00 – pedagog specjalny, terapeuta ręki
09.04.2020r.
od 8.00 do 12.00 – oligofrenopedagog, surdopedagog
10.04.2020r.
od 8.00 do 12.00 – terapeuta BFB, logopeda