Wychowanie do życia w rodzinie – informacje

 Wychowanie do życia w rodzinie – informacje

Celem zajęć jest przygotowanie uczniów do podejmowania życiowych decyzji i wypełniania ról.

Zajęcia odbywają się na podstawie Programu nauczania wychowania do życia w rodzinie dla uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej „Wędrując ku dorosłości”, autorstwa: Teresy Król.

Podczas zajęć mogą być wykorzystywane: podręcznik i ćwiczenia  „Wędrując ku dorosłości”, praca zbiorowa pod redakcją Teresy  Król, Wydawnictwo RUBIKON

Continue Reading…