Plan lekcji od 18.01.2021 r. do 31.01.2021 r.

Plan lekcji od 18.01.2021 r. do 31.01.2021 r.

Klasy I – III uczęszczają na zajęcia stacjonarnie zgodnie z poniższym planem. Lekcje trwają po 45 minut.
Zajęcia z religii, logopedii oraz gimnastyki korekcyjnej pozostają w formie zdalnej. Nauczyciele tych przedmiotów ustalają z klasami godziny realizacji lekcji indywidualnie.
W klasach IV – VIII zajęcia prowadzone są w formie zdalnej, zgodnie z obowiązującym planem nauki zdalnej.

Prosimy o systematyczne sprawdzanie strony internetowej szkoły i wiadomości na Librusie w związku z możliwymi zmianami planu lekcji.

Dowozy i odwozy klas I – III od 18.01.2021 r.

Informujemy, że dowóz uczniów do szkoły będzie się odbywał zgodnie z rozkładem obowiązującym przed nauczaniem zdalnym, tj.:

7:50 – Strzelce PGR
7:53 – Strzelce Straż Pożarna
7:54 – Strzelce Szerzyna
7:56 – Strzelce Mleczarnia
7:58 – Domaszowice Szkoła
8:00 – Domaszowice Przedszkole

7:20 – Woskowice Górne
7:22 – Świbne
7:24 – Polkowskie
7:25 – Polkowskie Wieś
7:27 – Włochy (obok OSP)
7:28 – Włochy (obok świetlicy wiejskiej)
7:30 – Dziedzice
7:35 – Domaszowice Przedszkole
7:40 – Domaszowice Szkoła

7:45 – Sułoszów
7:51 –  Gręboszów II
7:52 – Gręboszów I
7:58 – Zalesie PGR
7:59 – Zalesie
8:03 – Domaszowice Szkoła
8:05 – Domaszowice Przedszkole

7:22 – Siemysłów
7:24 – Wygoda
7:28 – Domaszowice Przedszkole
7:30 – Domaszowice Szkoła

6:55 – Zofijówka
6:57 – Zofijówka Pod Lasem
7:00 – Nowa Wieś
7:03 – Wielołęka Skrzyżowanie
7:06 – Nowa Wieś Piekiełko
7:09 – Wielołęka PKP
7:13 – Domaszowice Szkoła
7:15 – Domaszowice Przedszkole

Odwóz uczniów we wszystkie dni o godz. 13:45 .
Głównym wejściem do budynku szkoły wchodzą uczniowie klas I i II.

– Klasa I udaje się do sali nr 4.
– Klasa II udaje się do sali nr 6.

Bocznym wejściem wchodzą do budynku szkoły uczniowie klasy III a i III b.

– Zajęcia klasy III a odbywać się będą w sali nr 11.
– Zajęcia klasy III b odbywać się będą w sali nr 13.

Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla klas 1-3 szkół podstawowych

wytyczne13Powrót uczniów klas I-III do szkół będzie możliwy jedynie w reżimie sanitarnym.

Opracowane zasady mają na celu przede wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa. Wytyczne te, w dużej mierze opierają się na zapisach znanych już np. z września 2020 r. Znajdują się w nich rekomendacje dotyczące zasad organizacji zajęć, higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń oraz powierzchni, organizowania gastronomii czy postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły.

Zachęcamy do zapoznania się z wytycznymi.

Continue Reading…