Ogłoszenie – Dzień Patrona

OGŁOSZENIE

UWAGA!!!

Dzień 14.10.2019 r. jest dniem wolnym od zajęć lekcyjnych.

Podstawa prawna: art. 74 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r., poz. 967 ze zm.)