Konkurs matematyczny – runda 3.

Najpiękniejszy kryształ

Uczniowie klasy VIIa i VIIb przystąpili do konkursu chemicznego – „Najpiękniejszy kryształ”. Przez wiele tygodni hodowali jak najlepszej jakości kryształy, które mogły być wyhodowane dowolną metodą , z wybranych związków soli lub cukru. Aby kryształ miał piękny kolor można było wykorzystać barwniki. Powstawanie kryształu było dokumentowane  (zdjęcia, film ).Wyhodowanie ciekawego kryształu o odpowiednich kształtach i proporcjach to nie łatwe zadanie. Wymaga wielu prób i cierpliwości.  Hodowla kryształów trwa długo, jednak ciężka i żmudna praca przyniosła nie tylko widzialny efekt pod postacią wyhodowanych kryształów, ale także satysfakcję siódmoklasistom. Uczniowie przy okazji mogli zapoznać się ze strukturą  kryształów, zaobserwować ich regularną budowę i poznać różnice między monokryształami , polikryształami i ciałami bezpostaciowymi.

Tytuł „Najpiękniejszego” w klasie VIIa uzyskał  kryształ Aleksandry Barszcz, a w klasie VIIb – Kingi Wojnarskiej . Na wyróżnienia zasługują kryształy wyhodowane przez Maję Pierzchawkę, Wiktorię Oleś, Hanię Pilarz, Gabrielę Sapieję, Adriana Nowaka, Ksawiera Świstaka, Szymona Nieśpiałowskiego , Miłosza Mentka, Miłosza Leszczyńskiego , Kacpra Swędraka oraz Pawła Bodziocha.

Zapraszamy do obejrzenia wyhodowanych eksponatów .

Joanna Barszcz

Runda VIII konkursu z języka polskiego

1. Popraw błędy w zdaniach. ( 0 -2 )

a) Pomarańcz jest to cytrusowy owoc południowy.
b) Po jeziorze pływał łabądź.

2. Popraw błędnie użyte frazeologizmy. Zapisz poprawnie każde zdanie. ( 0-2 )

a) Paniczna radość ogarnęła wszystkich.
b) O elizejskim czynie wszyscy będą pamiętać.

3. Podaj eufemizmy do poniższych wyrazów. ( 0-2 )

a) łamaga
b) gruby

4. Zapisz nazwę mieszkańca: ( 0- 4 )

a) Finlandii –
b) Maroka –
c) Indii –
d) Armenii –

5. Co to są językowe meteory ? Zaznacz wśród podanych poniżej.

kantor, hejter, myszka, krejzol, sweet focia, krawat, plażing, wieża;(0-2)

6. O co chodzi ? Ułóż zdania z poprawną formą. ( 0- 4 )

a) Cofać się do tyłu.
b) Ciężki orzech do zgryzienia.

7. Która forma jest poprawna : (0-2 )

a) Pójść gdzie indziej czy pójść gdzieś indziej
b) Zapiąć guzik czy zapiąć guzika

8. Uzupełnij zdania . (0-2 )

a) Stąd do ………………………….. są dwa kilometry ( Rydułtowy )
b) To był nasz ostatni wieczór w ………………. ( Krasnystaw )

Odpowiedzi należy odesłać do pani J. Bogacz,I. Nawolskiej i E. Wojtowicz

do 23.03. 2021r. Powodzenia !

Wynik rundy VII konkursu z języka polskiego

Martyna Górecka          20/20 pkt

Kacper Swędrak            20

Zuzanna   Sławska        17

Ksawier Świstak            17

Jakub Stanisławczyk     16

Julia Jachym                  14

Martyna Kurek               14

Aleksandra Barszcz       14

Magdalena Frychel        14

Szymon Nieśpiałowski   12

Zofia Swędrak                12

Łucja Nieśpiałowska        12

RUNDA VII Konkursu z języka polskiego

RUNDA VII

1. Uzupełnij związki frazeologiczne tak, aby odpowiadały podanym znaczeniom.(3 p.)
otwarcie – …………………………
marzy – ……………………………..
milczeć – ……………………………

2. Z podanych grup wyrazów skreśl te, które nie są synonimami podkreślonych słów. (2 p.)
a) pyszałek, zarozumialec, nikczemnik, fanfaron, pochlebca
b) skąpy, chciwy, dusigrosz, obłudny, rabuś

3. Ułóż po dwa zdania z podanymi wyrazami, aby wykazać ich wieloznaczność.( 4p.)
a) rola
b) ognisko

4. Uzupełnij podane zdania wyrazami wynikającymi z kontekstu.(2 p.)
a) Mam już dość twoich wybryków.……………. się przebrała.
b) Był spontaniczny i szczery. Bardzo łatwo ……… kontakt z rówieśnikami.

5. Podaj rodzime odpowiedniki podanych wyrazów. (4 p.)
a) tolerancja
b) szok
c) konkluzja
d) trywialny

6. Podkreśl formy zgodne z normą wzorcową.(3 p.)
a) widnokręg / widnokrąg
b) pięć meczy / pięć meczów
c) przy Statui Wolności / przy Statule Wolności

7. Uzupełnij zdania podanymi w nawiasach rzeczownikami w odpowiedniej formie gramatycznej. (2 p.)
a) Pobyt w (Bielsko-Biała)……………… wspominamy miło.
b) Wiele słyszeliśmy o (Kamienna Góra)…………….

Odpowiedzi odsyłamy do 02.03.2021r. do pań J.Bogacz, I.Nawolskiej i E. Wojtowicz.

Powodzenia!