KONKURS PLASTYCZNY „Przywróć naszą Ziemię”

KONKURS PLASTYCZNY „Przywróć naszą Ziemię”

 KONKURS PLASTYCZNY

Przywróć naszą Ziemię”

organizowany z okazji

obchodów DNIA ZIEMI 2021

 1. Celem konkursu jest zwrócenie uwagi na zmiany klimatyczne oraz na to że każda czynność człowieka przyczynia się do tych zmian, rozwój u uczestników świadomości ekologicznej oraz podniesienie wrażliwości na problemy dotyczące ekologii i ochrony środowiska.
 2. Konkurs skierowany jest do uczniów szkoły podstawowej.
 3. Uczestnik konkursu przedstawia w formie plakatu działania które pozwolą na zatrzymanie zmian klimatycznych.
 4. Uczestnik:
 • nadsyła 1 pracę o tematyce zgodnej z regulaminem konkursu;
 • wykonuje pracę jednostronną o formacie A4;
 • stosuje dowolną technikę plastyczną, z wykluczeniem rozwiązań komputerowych;
 • wykonuje pracę samodzielnie, a jego twórczość nie stanowi kopii innego dzieła, tym samym nie narusza praw osób trzecich;
 1. Prace należy nadsyłać na adres mailowy Pani Renaty Horwat domaszowice.biologia.kl6@gmail.com oraz Pani Barbary Środoń basia.srodon@wp.pl.
 2. Termin nadsyłania prac mija 30.04.2021 roku.
 3. Prace będą oceniane przez Jury, w składzie: Pani Renata Horwat, Pani Barbara Środoń, Pani  Halina Dutkiewicz.
 4. Każda zgłoszona praca oceniona zostanie w ramach przedmiotu.
 5. Prace oceniane będą w kategorii klas I-III oraz klas IV-VIII.
 6. Laureaci będą poinformowani o wynikach konkursu 12.05.2021 r. Ponadto wyniki konkursu zostaną umieszczone na stronie szkoły.

Zapraszamy do udziału!

 

 Organizatorzy

Wyniki marcowego konkursu matematycznego

Wyniki Konkursu Matematycznego z okazji Święta Liczby Pi

Klasy IV-VI:

Imię i nazwisko ucznia I runda II runda III runda Ilość punktów zdobytych Procent Miejsce
Frychel Helena kl.V 13 pkt. 16pkt. 15 pkt. 44 pkt. 96% I
Piórkowski Tomasz kl. VI b 12 pkt. 16 pkt. 13 pkt. 41 pkt. 89% II
Mazur Kacper
kl. VI b
13 pkt. 12 pkt. 14 pkt. 39 pkt. 85% III
Wolska Kaja
kl. VI a
10 pkt. 11 pkt. 12 pkt. 33 pkt. 72% IV
Skiba Nikola
kl. VI a
13 pkt. 12 pkt. 7 pkt. 32 pkt. 70% V
Leśniak  Lena
kl. V
2 pkt. 2 pkt. VI

Klasy VII – VIII:

Miejsce Uczeń: Runda 1 Runda 2 Runda 3 Suma
1. Kacper
Lewicki kl. VIII a
20 13 14 47
1. Aleksandra Barszcz kl. VII a 19 9 19 47
2. Marcin
Cieśla kl. VII b
17 8 0 25
3. Ksawier
Świstak kl. VII a
13 13
4. Jakub Stanisławczyk kl. VII a 2 5 7

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy. Zwycięzcom gratulujemy!

Konkurs Ph3nix Active School

Już dziś startujemy z konkursem na największą liczbę kroków. Dołącz do akcji Pho3nix Active School. Waszym zadaniem jest ściągnąć aplikację Pho3nix Kids i zbieranie kroków na konto szkoły.

Sześciu uczniów naszej szkoły, którzy uzyskają największą liczbę kroków otrzyma nagrodę rzeczową. Kto jeszcze nie ma aplikacji? Nie czekaj, ściągnij aplikację poruszaj się, a może uda Ci się „wychodzić” nagrodę.

Wyniki VIII rundy konkursu z języka polskiego

WYNIKI RUNDY VIII

Magdalena Frychel     18/20 pkt

Ksawier Świstak          18

Martyna Górecka         17

Wiktoria Zawierucha    15

Kacper Swędrak          14

Aleksandra Barszcz     14

Wiktoria Oleś               14

Julia Jachym                13

Zuzanna Sławska         13

Jakub Stanisławczyk    12

Zofia Swędrak              12

Szymon Nieśpiałowski  11

Łucja Nieśpiałowska     10

Ziemowit Bursakowski  10

Najpiękniejszy kryształ

Uczniowie klasy VIIa i VIIb przystąpili do konkursu chemicznego – „Najpiękniejszy kryształ”. Przez wiele tygodni hodowali jak najlepszej jakości kryształy, które mogły być wyhodowane dowolną metodą , z wybranych związków soli lub cukru. Aby kryształ miał piękny kolor można było wykorzystać barwniki. Powstawanie kryształu było dokumentowane  (zdjęcia, film ).Wyhodowanie ciekawego kryształu o odpowiednich kształtach i proporcjach to nie łatwe zadanie. Wymaga wielu prób i cierpliwości.  Hodowla kryształów trwa długo, jednak ciężka i żmudna praca przyniosła nie tylko widzialny efekt pod postacią wyhodowanych kryształów, ale także satysfakcję siódmoklasistom. Uczniowie przy okazji mogli zapoznać się ze strukturą  kryształów, zaobserwować ich regularną budowę i poznać różnice między monokryształami , polikryształami i ciałami bezpostaciowymi.

Tytuł „Najpiękniejszego” w klasie VIIa uzyskał  kryształ Aleksandry Barszcz, a w klasie VIIb – Kingi Wojnarskiej . Na wyróżnienia zasługują kryształy wyhodowane przez Maję Pierzchawkę, Wiktorię Oleś, Hanię Pilarz, Gabrielę Sapieję, Adriana Nowaka, Ksawiera Świstaka, Szymona Nieśpiałowskiego , Miłosza Mentka, Miłosza Leszczyńskiego , Kacpra Swędraka oraz Pawła Bodziocha.

Zapraszamy do obejrzenia wyhodowanych eksponatów .

Joanna Barszcz