Pasowanie na ucznia pierwszej klasy

pasowanie2021 055Życie ludzkie składa się z wielu etapów.  Jednym z nich jest rozpoczęcie nauki w szkole, dzięki której człowiek zdobywa wykształcenie.
W Szkole Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Domaszowicach 11.10.2021r. odbyła się uroczystość Pasowania na Ucznia Klasy Pierwszej. Dzieci musiały zdać egzamin, aby móc wstąpić w szeregi społeczności uczniowskiej. Uroczystość rozpoczęła Pani Dyrektor Bożena Hendrysiak ,witając zaproszonych gości: Panią Wójt Urszulę Medyk, Panią Sekretarz Annę Bodzioch, Pana Dyrektora Marka Matysika, rodziców dzieci oraz kandydatów na uczniów klasy I.
Dzieci zaprezentowały swoje zdolności, recytując wiersze o asach z pierwszej klasy oraz o urodzie ojczystego kraju. Musiały wykazać się także znajomością witamin zawartych w owocach i warzywach. Inscenizacji towarzyszyły piosenki zaśpiewane ochoczo i donośnie. Świetnie wygłosiły utwór Władysława Bełzy ”Katechizm polskiego dziecka”. Swoje umiejętności taneczne przedstawiły w tańcu ludowym „Trojak”. Następnie wprowadzono poczet sztandarowy i chór odśpiewał hymn szkolny. Pani Dyrektor stwierdziła, że dzieci bardzo dobrze zdały egzamin i zaprosiła je do ślubowania. Potem Pani Dyrektor przystąpiła do Pasowania na Ucznia Klasy Pierwszej. Rodzice z wielką radością patrzyli na swoje pociechy i wręczyli dzieciom róg obfitości. Na koniec wszystkim zrobiono  pamiątkowe zdjęcie.

Odsłuchaj artykuł


Podoba Ci się? Udostępnij!!!
 Pasowanie na ucznia pierwszej klasy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.